CHIEL KUIJL, TIJS ROOIJAKKERS Adger Stokvisch

CHIEL KUIJL, TIJS ROOIJAKKERS
Adger Stokvisch

+ videoskoop

26 maart tot en met 17 april 2005

installaties

“Een groeiend vegetatieweb en meanderende verkeersaders vormen een lokaal netwerk”.

Gedurende de expositieperiode zullen Chiel Kuijl en Tijs Rooijakkers aan hun installaties werken. Het eindresultaat is te bezichtigen tijdens de feestelijke afsluiting op zondag 17 april. Deze wordt opgeluisterd met generatieve gecomputeriseerde projecties van Adger Stokvisch.

De kunstenaars gaan uit van het idee dat de maatschappij, de natuur, de eigen omgeving, het universum opgebouwd zijn uit onderdelen die samen een dynamisch netwerk vormen. Zij verbeelden dit in ruimtelijke installaties waarbinnen structuren, patronen, cycli, polariteiten en verbindingen tussen de verschillene elementen een webachtig geheel vormen.

De architectuur van de netwerken bij Chiel Kuijl (Naarden 1971) wordt ingegeven door organische structuren, maatschappelijke organisatievormen, populatiedynamiek en groeimodellen. Hij gebruikt voor deze netwerken materialen als aardappelen, planten, knollen, henneptouw, aarde e.d. die gedurende de expositieperiode door groei en regelmatige inbreng van de kunstenaar nog meer met elkaar verbonden raken. Vanuit eenvoudige principes ontstaan complexe structuren waarin alles met alles een connectie heeft. De installatie toont hoe afzonderlijke elementen en clusters zich in een vegetatieve webstructuur met elkaar verhouden, waarbij associaties ontstaan met zenuwknopen, groeikernen, opeenhopingen, conglomeraties en dergelijke.
Chiel Kuijl is in 2004 afgestudeerd aan de Rietveld Academie te Amsterdam.

Tijs Rooijakkers (Vorstenbosch 1975) gaat uit van een vorm, een tekening die voor hem een basisgegeven is. Dit laat hij uitgroeien tot een ruimtelijk patroon. Uit de menselijke leefwereld neemt hij als parallel hiervoor bv. een speelgoedautobaan met racende autootjes. Gesteund en verbonden met kabels, touwen, houten stellages en tekeningen kronkelt deze verkeersader zich, in een grote webachtige constructie, door de ruimte van Sign. De autootjes vormen een bewegende verkenning van de installatie.
Tijs Rooijakkers is in 2004 afgestudeerd aan de Academie St. Joost in Den Bosch.
finissage
zondag 17 april 16.00 uur

Chiel Kuijl en Tijs Rooijakkers hebben de afgelopen weken in Sign hun netwerk installaties uitgebreid en vervolmaakt. Het resultaat van deze continue veranderingen is te bezichtigen op deze feestelijke afsluiting.
De installatie van Chiel Kuijl heeft zich door groei en regelmatige inbreng van de kunstenaar verder ontwikkeld. Er is een complex web ontstaan van planten, water, licht, aarde, touwen etc. waarin alles met alles connectie heeft.
Tijs Rooijakkers heeft zijn installatie nog verder uitgebouwd tot een dynamische, gevarieerde constructie van tekeningen, tengels, tape en touwtjes. De raceauto’s daarin vormen een bewegende verkenning van beneden tot boven.
Adger Stokvisch computer kunstenaar. presenteert een aantal previews van zijn project hypergraphia. Getoond worden recente schetsen en onderzoek op het gebied van morphologie, computationele geometrie en complex dynamische systemen.

verdere activiteiten:
Moebiusrace met prijzen
Patat met films: eXistenZ (1999) van David Cronenberg en The Matrix (1999) van gebr. Wachowski