Buraanbur / Buur-aan-Buur! – Chantalla Pleiter

Buraanbur / Buur-aan-Buur! 

Chantalla Pleiter i.s.m Jan Klug

13 t/m 17 augustus 2021
SIGN @ Noorderzon

Stap met Virtual Reality de wereld van een verborgen migrantengemeenschap binnen. Deel je de bubbels en perspectieven van deze Somalische-Nederlandse dames uit Lewenborg, Groningen of niet?

Somalische vrouwen nodigen je uit in hun huiskamer en laten je hun Groningen zien. Ze nemen je mee op een reis door hun cultuur voor een ultieme kennismaking en eerbetoon aan jou. Als bezoeker kan je verschillende perspectieven kiezen, met bijbehorende verantwoordelijkheden.

Met Buraanbur, een Somalische vorm van ‘spoken word’ en dans, delen nomadenvrouwen al eeuwenlang hun gedachten, ervaringen en ambities. Hun gedichten zijn vaak een eerbetoon aan een individu.
Verken tijdens Noorderzon deze experimentele en interactieve vorm van Virtual Reality en maak kennis met werelden die we misschien nog niet kennen maar waar we wel vlak naast wonen.

link video impressie hier

Partners: Noorderzon, Grand Theatre & SIGN.
Credits: Concept; Chantalla Pleiter, technologie; Jan Klug, productie; Eva Weerts,

Somalisch-Groningse dames; Maryam, ZamSam, Mouna, Ardau & Nimo.

Mede mogelijk gemaakt door Station Noord, Peergroup & Explore the North.

Locatie: Vrijdag, Sint Jansstraat 7, Groningen.
Duur: 75 min.
Tickets: € 8,- bestel via:
 https://www.noorderzon.nl/programma/programma-items/chantalla-pleiter

 

Jan Klug is creatief mediaprogrammeur, muzikant, videokunstenaar en docent aan het Frank Mohr Instituut Groningen (FMI) voor de Master cursus MADtech. Jan Klug is geïnteresseerd in het creëren van audiovisuele ervaringen waarin je je helemaal
kunt laten onderdompelen, in het onderzoeken van de grens tussen virtualiteit en realiteit, en de mogelijkheden en bijwerkingen van de interactie tussen mens en technologie.

Maker Chantalla Pleiter is zelfstandig kunstenaar en maker van immersief theater, interactieve installaties en Virtual Reality-ervaringen. Ze woont en werkt in Groningen. Chantalla manoeuvreert graag, met alles wat ze maakt, op de rand van kunst, wetenschap en technologie, waarin ze nauw samenwerkt met programmeurs en ontwerpers. Ze onderzoekt de nieuwste technologie en zet deze in om de “spelende mens” in het publiek te laten ontwaken. In haar voorstellingen en ervaringen kan het publiek onderwerpen met het hele lichaam verkennen. Alle zintuigen worden geprikkeld zodat je verhalen live kan ontdekken. Daarnaast is Chantalla’s werk altijd een doorgaand onderzoek naar wat technologie kan en doet met ons als mens en met ons perspectief op de werkelijkheid. Met hulp van Station Noord en Sign is deze nieuwe vorm van Virtual Reality onderzocht en voor het eerst toegepast in een theatrale setting.

(english)

Buraanbur / Neighbor-to-Neighbour!
Chantalla Pleiter in collaboration with Jan Klug
August 13 to 17, 2021
SIGN @ Noorderzon

Enter the world of a hidden migrant community with Virtual Reality. Do you share the bubbles and perspectives of these Somali-Dutch ladies from Lewenborg, Groningen or not?

Somali women invite you into their living room and show you their Groningen. They take you on a journey through their culture for an ultimate introduction and tribute to you. As a visitor you can choose different perspectives, with corresponding responsibilities. With Buraanbur, a Somali form of ‘spoken word’ and dance, nomad women have been sharing their thoughts, experiences and ambitions for centuries. Their poems are often a tribute to an individual. Explore this experimental and interactive form of Virtual Reality during Noorderzon and get acquainted with worlds that we may not know yet, but where we live right next to it.

Partners: Noorderzon, Grand Theater & SIGN.
Credit: Draft; Chantalla Pleiter, technology; Jan Klug, production; Eva Weerts, Somali women from Groningen; Maryam, ZamSam, Mouna, Ardau & Nimo.
Made possible by Station Noord, Peergroup & Explore the North. Location: Friday, Sint Jansstraat 7, Groningen.
Duration: 75 min.
Tickets: € 8,- order via: https://www.noorderzon.nl/programma/programma-items/chantalla-pleiter