Buraanbur / Buur-aan-Buur! – Chantalla Pleiter

Buraanbur / Buur-aan-Buur! – Chantalla Pleiter

12 t/m 22 augustus @ Noorderzon

Een samenwerking van Sign, Station Noord & Noorderzon

Stap met Virtual Reality de wereld van een verborgen migrantengemeenschap binnen. Deel je de bubbels en perspectieven van deze Somalische-Nederlandse dames uit Lewenborg, Groningen of niet?
Somalische vrouwen nodigen je uit in hun huiskamer en laten je hun Groningen zien. Ze nemen je mee op een reis door hun cultuur voor een ultieme kennismaking en eerbetoon aan jou.. Als bezoeker kan je verschillende perspectieven kiezen, met bijbehorende verantwoordelijkheden.
Met buraanbur, een Somalische vorm ‘spoken word’ en dans delen nomadenvrouwen al eeuwenlang hun gedachten, ervaringen en ambities. Ook zijn de gedichten vaak een eerbetoon aan een individu.
Verken tijdens Noorderzon deze experimentele en interactieve vorm van Virtual Reality en maak kennis met werelden die we misschien nog niet kennen maar waar we wel vlak naast wonen.
 Meer informatie over het project en kaartverkoop volgt snel!

–

Buraanbur / Buur-aan-buur! – Chantalla Pleiter


August 12 to 22 @ Noorderzon

A collaboration between Sign, Station Noord & Noorderzon

Enter the world of a hidden migrant community with Virtual Reality. Do you share the bubbles and perspectives of these Somali-Dutch ladies from Lewenborg, Groningen or not?
 Somali women invite you into their living room and show you their Groningen. They take you on a journey through their culture for an ultimate introduction and tribute to you. As a visitor you can choose different perspectives, with corresponding responsibilities.
 With buraanbur, a Somali form of ‘spoken word’ and dance, nomad women have been sharing their thoughts, experiences and ambitions for centuries. The poems are also often a tribute to an individual.
 Explore this experimental and interactive form of Virtual Reality during Noorderzon and get acquainted with worlds that we may not know yet, but where we live right next to.

More information about the project and ticket sales soon!