BogTimeStories 
 Ingeborg Entrop 


BogTimeStories 


Ingeborg Entrop 


8 t/m 30 december 2018

“BogTimeStories” verhaalt over een zoektocht naar een landschap dat niet meer bestaat. Het laat de resultaten zien van de reizen die Ingeborg Entrop maakte naar een gebied dat overeenkomt met het Groningse landschap van 1000 jaar geleden; het begin van de cultivatie van het hoogveen. “BogTimeStories” combineert en vertelt diverse andere verhalen ontleend aan folklore, historie en wetenschap. Zodoende ontdekt men het thema achter Ingeborgs werk: wat betekent het eigenlijk om ergens te zijn?

OPENING: zaterdag 8 december 17:00 uur: 
Zangperformance: Fanny Furstner & Marian van de Heide.EXTRA: Zondag 16 december 11:00-16.00 uur: boekpresentatie, lunch & geluidswandeling. Presentaties door fysisch geografe Anja Verbers over hoogveen en historicus Remi van Schaïk over de legende van Walfridus. Daarna lunch, vervolgens met bus naar Walfriduskerk Bedum voor de geluidswandeling van 11 km. naar Martinikerk, Groningen. Naborrel in SIGN.
Opgave via: signnl@gmail.com

 

“BogTimeStories” tells about a quest for a landscape that no longer exist. It shows the results of the travels that Ingeborg Entrop made to a place that resembles the Groningen landscape about 1000 years ago; the start of the cultivation of the raised bogs. “BogTimeStories” combines and retells various other stories taken from folklore, history and science. This way one discovers the theme behind Ingeborg’s practice: what does it actually mean to be somewhere?

OPENING: Saturday 8 December 17:00 hrs
 Vocal performance by Fanny Furstner & Marian van de Heide.

EXTRA: Sunday 16th of December 11:00-16.00 hrs.
In Dutch: bookpresentation Ingeborg Entrop, lectures by Anja Verbers, Remi van Schaïk + lunch & audiowalk from Bedum to Groningen. After drinks in SIGN.
Subscribe via: signnl@gmail.com