BAKENS EN AFBAKENING Certificatenstudie Minerva

BAKENS EN AFBAKENING

Dit project vindt plaats van 17 april t/m 17 mei 2002 in Sign en is een samenwerking tussen Sign, docenten en leerlingen van de Certificatenstudie Academie Minerva en praktijkbureau Hamer.

22 Tweedejaars studenten van de certificatenstudie gaan 4 weken spontaan bouwen, waarbij ze begeleid worden door Peter Stut (docent, industrieel ontwerper) en medewerkers van Sign. Onder de titel Bakens en Afbakening nemen zij in dit project de ruimtelijkheid en de positie van Sign als onderwerp van studie. Welke letterlijke, figuurlijke en overdrachtelijke indringende beelden zijn denkbaar en mogelijk en daarna maakbaar als nieuwe ruimtelijke begrenzingen in de aangeboden ruimten en daarbuiten? Welke bakens accentueren welke plekken met welke bedoelingen?
U kunt de openbare lessen bijwonen elke maandag- en dinsdagavond van 18.30 tot 21.30 uur. Ook kunt u het wordingsproces volgen in Sign dinsdag t/m zaterdag van 12.00 – 17.00 uur. het eindresultaat is te bekijken tijdens de finissage zaterdag 18 mei.

Elma Alkema, Tineke Betten, Alian de Boer, Nienke Busstra, Henk Heukers, Babette Keizer, Tatiana Kratochvil, Inger Steyn, Hilly Venema, Femke van Dam, Marriet Offermans, Anneke Zijlstra, Joke Koenraads, Mary Atkins, Marijke de Jong, Gustaaf Rutgers, Colette Brandsma, Jenny Haveman, Petra Moerman, Rika Post, Karin Frankema, o.l.v. Peter Stut.

Opdracht: Te ontwikkelen een ruimtelijke structuur, waarmee de bestaande ruimten van Sign van een beeldend commentaar worden voorzien, middels accentuering, aanvullingen, contrasten. Het woord SIGN zal als inspiratie moeten werken voor een denkrichting. Dit betekent dat de positie van Sign door een nieuwe tijdelijke inhoud wordt duidelijk gemaakt. …

Middelen/ werkwijze: Uitgangsmateriaal is een in principe onbeperkte hoeveelheid panlatten (ca. 2.50/ 3.25m x 5 cm x 2 cm) aan de hand van een eerste discussie in groepen worden eerste richtingen bepaald waarna door de hele groep spontaan gebouwd wordt en (eventueel) gedeeltelijk afgebroken totdat een eindbeeld is ontstaan…
Tijdens het proces wordt mogelijk gekozen voor een tweede materiaal/ element ter ondersteuning en completering van de compositie.

Begeleiding: Elke week dinsdag ‘s avonds door Peter Stut en verder incidenteel door Allie van Altena. De directie van Sign zal tijdens het proces zoveel mogelijk ondersteuning geven…