ART & ARTILLERY Carlos Llavata Gascon

CARLOS LLAVATA GASCON

26 oktober t/m 23 november 2002

“Art and Artillery” installatie (keramiek, performances, acties, video)
(Zie ook video-archief) https://sign2.nl/category/video/
De Spaanse kunstenaar Carlos Llavata Gascon (1964) groeide op tussen de “kruitbergen” en de oude invloeden van Arabisch aardewerk in Valencia, Spanje, waar mensen hun festiviteiten vaak vieren met vuurwerk.
Enkele familieleden, werkzaam als vuurwerkmaker, hebben Llavata al vroeg laten deelnemen in hun werkzaamheden. Het vuurwerk heeft een belangrijke invloed op de kunstenaar zijn werk en zijn leven. Carlos Llavata zelf is vaak onderdeel van zijn kunst door performances of acties te houden. Hij dompelt zichzelf, of gewone gebruiksvoorwerpen, onder in een kleivat en gebruikt daarbij ontploffend kruit of vuurwerk als een belangrijk ingrediënt, wat zijn werk vervolmaakt. Door registratie (o.a. video) benadrukt hij het ceremoniële karakter van de installatie. Kunst en geschut botsen in een perfect huwelijk waarbij de metaforische confrontatie tussen mens en natuur tot stand komt in zijn werk.
Carlos Llavata Gascon is in het jaar 2001 afgestudeerd (keramiek) aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Sindsdien heeft hij diverse performances en acties gehouden op straat in Amsterdam, Zoetermeer en Utrecht.

Carlos Llavata Gascon

“Art & Artillery” installation (ceramics, performance, actions, video)

The Spanish artist Carlos Llavata Gascon (1964) grew up near the “gunpowder mountains” and old influence areas of Arab potteries in Valencia, Spain, where people celebrate many fireworks festivities. Part of his family, fireworks constructors, allowed him to participate in these activities which have been proven to be a major influence on his life and work. Carlos Llavata is very often a part of his work by doing performances of actions. He submerge himself, or daily objects, in a clay vessel and uses exploding gunpowder as an important ingredient to complete his art. By registrations (video) of these events he emphasizes the ceremonial character if the installation. Art and artillery collide in a perfect marriage and thereby the metaphorical confrontation between man and nature has been established in his work.