A MOUSE’S SKULL Elif Özbay, Tomasz Skibicki, Jaehun Park

A Mouse´s Skull

werkperiode 10 t/m 30 april,  working period: 10 – 30 April


tentoonstelling 1 t/m 30 mei,  exhibition: May 1 to May 30

Elif Satanaya, Özbay 
Jaehun Park, 
Tomasz Skibicki

I kept discovering things that invalidated what I already knew,
And then I learned things that showed me that everything was much simpler than what I’d previously imagined,
That all languages are connected by comparable patterns of logic.
I didn’t know until I did, that I didn’t need to know everything,
But I still wanted to know it all, or for what I did know to make sense cohesively as one thing,
Not a mix of different stratum eroding over a fault line,
But like dunes with no footprints but snake tracks and tree roots all the way into the water.

Text by Holly Childs  https://www.instagram.com/hol__l__y/
Image by Jonathan Castro  https://www.instagram.com/jonacthan/

Exibition: 01.05-30.05.21


Opening: Saturday 1st of May from 15.00-18.20 hrs.

Visit the opening? Between 15.00-18.20 hrs. you can meet the artists and view their works. 10 visitors per time slot: 15.00-15.40-16.20-17.00-17.40-18.20 hrs. Choose a timeslot call or send a message to 0623631796 or email signnl@gmail.com.

Visit the exhibition? SIGN is open: Tue.-Sat: 12-15 & Sun: 14-17 hrs. 
SIGN follows the guidelines of RIVM and the government.

Tentoonstelling: 01.05-30.05.21
OPENING: zaterdag 1 mei van 15.00-18.20 uur.

Bezoek de opening? Tussen 15.00-18.20 uur. je kunt de kunstenaars ontmoeten en hun werken bekijken. 10 bezoekers per tijdslot: 15.00-15.40-16.20-17.00-17.40-18.20 uur. Kies een tijdslot of stuur een bericht naar 0623631796 of stuur een e-mail naar signnl@gmail.com.

Bezoek de tentoonstelling? SIGN is open: di-za: 12-15 en zo: 14-17 uur. SIGN volgt de richtlijnen van het RIVM en de overheid.

See also/ zie ook voor publicatie beschouwende teksten van M. Groenen: https://sign2.nl/publicaties/a-mouses-skull-teksten-door-m-groenen-mei-2021/

En voor de tekst ‘I love You’ van Elif:  https://sign2.nl/publicaties/elif-ozbay/

Elif Özbay onderzoekt in haar werk de taal van het bewegend beeld. Özbay maakt visuele kunstwerken die zijn gebaseerd op de ‘diasporische ervaring’ en laat zich hierin inspireren door incidentele, onheilspellende waargebeurde gebeurtenissen en traditionele volksverhalen.Tomasz Skibicki heeft een nomadische onderzoekspraktijk ontwikkeld onder de naam ‘The Hoarder-Gatherer’. Als een forensisch wetenschapper voert Skibicki autopsies uit van plaatsen en dingen en verwerkt hij gevonden voorwerpen en lokale tekens in zijn installaties, sculpturen en films.

Jaehun Park houdt zich in zijn werk bezig met het kapitalisme als vorm van religie in de postmoderne samenleving. Park maakt hiervoor gebruik van computergegenereerde 3D-animaties waarin hedendaagse, consument-gerelateerde objecten zich verschuilen in een post-apocalyptisch stedelijk landschap.

 
Elif Özbay examines the language of the moving image in her work. Özbay creates visual artworks based on the “diasporic experience” by drawing inspiration from incidental, ominous true stories and traditional folktales.

Tomasz Skibicki has developed a nomadic research practice called ‘The Hoarder-Gatherer’. As a forensic scientist, Skibicki performs autopsies of places and things and incorporates found objects and local signs into his installations, sculptures, and films.

Jaehun Park‘s work deals with capitalism as a form of religion in post-modern society. Park uses computer-generated 3D animations in which contemporary, consumer-related objects can be found in a post-apocalyptic urban landscape.