ihkv drawing front: OUT OF MY HANDS Thijs Zweers, Dewi de Vree & Jeroen Uyttendaele, Junyu Chen, Marit Westerhuis, Wouter van Tilborg & Tim Romkes.

In het kader van DRAWING FRONT presenteert SIGN:


’OUT OF MY HANDS’


30 april t/m 29 mei 2016 

Kunstenaars: Thijs Zweers, Dewi de Vree & Jeroen Uyttendaele, Junyu Chen, Marit Westerhuis, Wouter van Tilborg & Tim Romkes. DRAWING FRONT is een nationale tekeningen manifestatie. Een initiatief van Drawing Centre Diepenheim waaraan 20 kunstenaarsinitiatieven deelnemen w.o. SIGN.

In de tentoonstelling ‘Out Of My Hands’ worden verschijningsvormen van tekenen getoond waarbij technologie of nieuwe media een belangrijke rol speelt. De tekening gaat daarbij een relatie aan met een andere discipline (of andersom) en technologie wordt ingezet om een vertaling te bewerkstelligen. Een fysiek of performatief element is vaak onderdeel van het werk. Op zoek gegaan wordt naar een andere esthetische beleving. Binnen de breedte aan variaties wil SIGN met deze invalshoek een bijdrage leveren aan de discussie wat tekenen definieert.

VERNISSAGE zaterdag 30 april vanaf 17.00 uur met de live streaming performance uit Shanghai  ‘A Unique Line’ van Junyu Chen (China) + tekenmachine sessies van Marit Westerhuis

FINISSAGE vrijdag 27 mei om 20.30 uur met ‘Ground’, een audiovisuele performance van
Dewi de Vree & Jeroen Uyttendaele, waarbij grafiet tekeningen gebruikt worden als controle interface voor verschillende elektronische instrumenten.

Thijs Zweers maakt gebruik van digitale beeld bewerkings programma’s om omgevingen te creëren bedoeld voor een virtueel leven. Uiteindelijk materialiseert hij de schoonheid van de virtuele werkelijkheid en maakt deze concreet en tastbaar in zijn tekeningen.  www.thijszweers.com
-Met ‘A unique line’ maakt Junyu Chen een analyse van het tekenen. Zij zoomt in op het gebaar en karakter van een lijn dmv. performance, projectie incl. geluid en de tekeningen zelf.  http://chenjunyu.org
Marit Westerhuis maakt tekenmachines die intimiteit waarheidsgetrouw preserveren in een tekening. Persoonlijke data worden omgezet in lijnen.
www.maritwesterhuis.tumblr.com
Ground van Dewi de Vree & Jeroen Uyttendaele toont een audiovisuele performance waarbij grafiet tekeningen gebruikt worden als controle interface voor verschillende elektronische instrumenten. Al tekenend wordt het geluid beïnvloed.
http://dewidevree.org  www.jeroen-uyttendaele.org
Wouter van Tilborg & Tim Romkes (RATATA) gebruiken een penplotter als hun tekengereedschap. Ze experimenteren met het karakter van het schrift en het ontwerp, door te variëren met instellingen, onderdelen en door gebruik te maken van verrassingen en afwijkingen. www.ratata.nl

ENGLISH:

SIGN presents “Out Of My Hands” as part of DRAWING FRONT

April 30 until May 29, 2016
Artists: Thijs Zweers, Dewi de Vree & Jeroen Uyttendaele, Junyu Chen,
Marit Westerhuis, Wouter van Tilborg & Tim RomkesDRAWING FRONT is a nationwide drawing manifestation. An initiative by
 Drawing Centre Diepenheim in which 20 art initiatives join among them SIGN.

VERNISAGE Saturday 30 April from 17.00 hrs. with the live streaming
 performance from Shanghai ‘A Unique Line’ by Junyu Chen, and drawing sessions by Marit Westerhof

.

FINISSAGE: Friday 27 May at 20.30 hrs. with ‘Ground’ , an audio visual 
performance by Dewi de Vree & Jeroen Uyttendaele, in which graphite
drawings are used as an interface to control several electronic
instruments.

In the exhibition “Out Of My Hands” new representations of drawing will
be shown in which technology or new media play an important role. The
drawing relates to another discipline (or the other way around) and
technology is applied to accomplish a transformation. A physical or
performative element is often part of the work. A different aesthetic
experience is being searched for.
Within the width of variations in this way of approaching SIGN wants to
contribute to the debate what defines drawing.

 

SIGN neemt deel aan: D R A W I N G F R O N T 2016 


Drawing Centre Diepenheim en 20 kunstenaarsinitiatieven in Nederland presenteren het hedendaagse tekenen!

 Drawing Centre Diepenheim heeft het initiatief genomen om het hedendaagse tekenen onder de aandacht te brengen. In de periode van februari t/m juni 2016 presenteren 20 kunstenaarsinitiatieven in Nederland tentoonstellingen waarin het tekenen centraal staat.

“Tekenen krijgt in de huidige tijd in musea relatief weinig aandacht. Dit lijkt in tegenspraak met wat er op dit moment in de beeldende kunst gebeurt. Er zijn veel jongere kunstenaars die het tekenen weer lijken te hebben ontdekt. Sinds de tekeningententoonstelling ‘All About Drawing’ in het Stedelijk Museum Schiedam (2011) en het inmiddels vier jaar bestaande jaarlijkse evenement ‘Amsterdam Drawing’, zijn het voornamelijk kunstenaarsinitiatieven die regelmatig tekeningen tonen. Vaak vanuit een concept en ook wel om ‘de grenzen’ van het tekenen te verkennen in meer installatie-achtige presentaties.”
Arno Kramer en Nanette Kraaikamp, curatoren van Drawing Centre Diepenheim, zijn initiatiefnemers van DRAWING FRONT. Zij zochten samenwerking met kunstenaarsinitiatieven in heel Nederland en zij lijken met die 20 deelnemende instellingen een heus landelijk offensief voor het hedendaagse tekenen te vormen.

Aan DRAWING FRONT werken 20 Nederlandse kunstenaarsinitiatieven mee. Elke instelling geeft zijn eigen invulling aan het hedendaagse tekenen, waardoor er een enorme variëteit zal ontstaan in presentaties. Er zullen groepstentoonstellingen te zien zijn, al dan niet rond een bepaald thema, er wordt werk getoond dat op de grens van animatie en autonoom tekenen ligt en er zal aandacht zijn voor Belgische tekenaars.

DRAWING FRONT WEEKEND. 
In het weekend van 16 en 17 april 2016 zal er in een tweedaagse Tekeningenmanifestatie worden georganiseerd in Diepenheim voor kunstenaars, kunststudenten, conservatoren, verzamelaars en liefhebbers van het hedendaagse tekenen. Er komen Masterclasses en er zijn ‘Drawing Dates’ waarbij professionele kunstenaars tekeningen kunnen tonen aan deskundigen die kritiek geven en die met hen in gesprek gaan.

DRAWING FRONT MAGAZINE. 
Naar aanleiding van het offensief verschijnt er een DRAWING FRONT Magazine waarin alle deelnemende instellingen informatie geven over hun exposities en nevenactiviteiten. Deze publicatie is bij elke instelling verkrijgbaar voor €7,50.
Kijk voor meer informatie op: www.drawingfront.nl.

Deelnemers aan DRAWING FRONT zijn: Drawing Centre Diepenheim (initiatiefnemer), Pictura Dordrecht, Plaatsmaken Arnhem, Studio Omstand Arnhem, PARK Tilburg, De Vishal Haarlem, Willem II Fabriek Den Bosch, De Fabriek Eindhoven, Melklokaal Heerenveen, DAK Utrecht, Kunstliefde Utrecht, Quartair Den Haag, TETEM kunstruimte Enschede, SIGN Groningen, Block C Groningen, de Boterhal Hoorn, BRADWOLFF PROJECTS Amsterdam, Nieuw Dakota Amsterdam, Tekenkabinet Amsterdam, B32 Art Space Maastricht, EXTRAPOOL Nijmegen.