VIPS

VIPS
Video’s of Intervening Performances & Social confrontations

Toshie Takeuchi
Marjolijn Zwakman
Malthe Stigaard
Sarah Bijlsma

17 december 2011 t/m 11 januari 2012

Opening: zaterdag 17 december om 17.00 uur 2011

Video’s of Intervening Performances & Social confrontations
In alle films vindt een een interventie, een performance of een confrontatie in een bepaald sociaal gegeven plaats. Het varieert van registrerend tot manipulatief. Daarbij zijn de reacties, het uitlokken en het aannemen van een houding van belang.

De sprookjes-achtige narratieve en romantische beelden van de fictiefilm“Tampopo Head and the Name of the Dogs” van Toshie Takeuchi zijn geïnspireerd door ervaringen met de buren, Hilko en Ed, en Hilko’s 6 vrouwtjeshonden.
De film onderzoekt het melancholisch handelen van mensen zoals dat zichtbaar wordt door emoties te projecteren op honden. Het is een weerspiegeling van en beschouwing over liefde in menselijke relaties.
Toshie Takeuchi (Aichi, JP) studeert thans aan: Aalto University, School of Art and Design Helsinki MA Fine Art, Finland.
Eerder: 2010-2011: Rietveld Academie, Amsterdam
2001-2004 Audio Visual University of the Arts London, London College of Communication, UK, BA in Photography

In “Nude Walk” loopt Marjolijn Zwakman naakt rond in een winkelcentrum. Zij confronteerd het publiek terwijl zij hen filmt. Ze registreert de reacties van de voorbijgangers. Een andere camera filmt haarzelf en de omgeving op afstand. Het werk duurde 23 minuten, toen de politie het verhaal beëindigde.
Marjolijn Zwakman (1985, Den Haag) Studies:
2005-2009 Bachelor, Toneelacademie Maastricht, Theatraal performer
2009-2011 Master, Sandberg Institute, Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, Autonome beeldende kunst
2010-heden Master, Koninklijk Conservatorium Den Haag, Modern muziektheater T.I.M.E.

In “Talk Show” laat Malthe Stigaard een werkbespreking zien waarbij kunstenaars, docenten en critici uitgenodigd zijn om commentaar te geven op een kunstwerk. Tegelijkertijd is iedereen in een filmset. Hoe moeten zij zich committeren, wat wordt van hen verwacht? Moeten zij hun naam als expert hoog houden? Welke rol dienen zij te spelen in deze confrontatie? Dit alles lijkt het werk van zijn pretenties en zijn betekenis te ontdoen. Of redt het commentaar het werk?
Malthe Stigaard (Aarhus, 1978 DK) 2001 afgestudeerd Rietveld Academie Amsterdam
Thans In residency bij Air Antwerpen, Belgium

Op 3 schermen vertelt “Mandarijn” van Sarah Bijlsma het verhaal van 2 mannen; een Friese boer, wanhopig een dochter verlangend, na 8 zonen, en een Chinese vrijgezel die op zoek naar een meisje om mee te trouwen en zich een leven met haar voorstelt. De mannen praten over dochter en vrouw die niet eens bestaan. Persoonlijkheid en gedrag veranderen vanwege deze denkbeeldige figuren. Deze film onderzoekt verlangen, oprechtheid en hun archetypes.
Sarah Bijlsma (1989, Nijmegen) Studies:
Fine Art, Artez Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, 2006–2008 / 2009-2011
Fine Art, Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem Israel, 2010
BA Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam, 2008-2009

(english)
VIPS Video’s of Intervening Performances & Social confrontations:

Toshie Takeuchi: “Tampopo Head and the Name of the Dogs”
Marjolijn Zwakman: “Nude Walk”
Malthe Stigaard: ” “Talk Show”
Sarah Bijlsma: “Mandarijn”

Opening 17 december om 17.00 uur

In all films an intervention, a performance or a confrontation in a given social circumstance is executed. This ranges from registering to manipulating in which the responses are of interest: provoking, or assuming an attitude.

The Fairytale-like narrative and romantic images of the fictional film“Tampopo Head and the Name of the Dogs” of Toshie Takeuchi are inspired by the experiences with neighbours, Hilko and Ed, and Hilko’s six female dogs. The film explores the melancholic acts of human to project their emotion onto dogs and reflects on love in relationship.

In “Nude Walk” Marjolijn Zwakman walks naked in a shopping mall, she confronts the public while filming them. She records reactions of passers-by. Another camera records Zwakman and her environment on distance. The work lasted 23 minutes as the police ended the story.

In “Talk Show” Malthe Stigaard shows a work-meeting in which artists, teachers and critics are invited to comment an artwork. At the same time everybody is in a film-set. How they have to engage themselves and what is expected from them? Do they have to keep up high their attitude as a specialist ? Do they have to play a role in this confrontation? All this gives the impression the work is discarded from its pretensions and its meaning or do the comments save the work ?

On 3 screens “Mandarijn” of Sarah Bijlsma tells the story of 2 men; a farmer in Friesland, desperately wanting a daughter after eight sons, and a Chinese bachelor, looking for a girl to marry and imagining his life with her. The men are talking about daughter and wife, who do not even exist. Personality and acting are changing because of those imaginary persons. This film investigates desire, sincerity and archetypes.