Donaties en ANBI

Donaties en ANBI

SIGN bestaat al meer dan 30 jaar. Al die tijd heeft zij een continue en rijk programma gebracht, zowel in SIGN als op locaties, en heeft zich daarbij vooral gericht op de jonge, talentvolle kunstenaar. Donaties betekenden voor ons altijd een stimulans om dit te kunnen blijven doen en waren een prettige aanvulling op ons budget. Dit geldt ook voor de komende tijd! Giften zijn dus welkom en aftrekbaar. SIGN is bovendien een culturele ANBI wat extra belasting voordeel kan bieden.

Giften kunnen overgemaakt worden op:
NL70INGB0002830869 ten name van stichting SIGN

Voor meer informatie zie ook:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften

Culturele ANBI

Sign heeft de status van culturele ANBI. Dat betekent dat een donatie (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar is van de belasting. Bovendien kan er een extra giftenaftrek gelden. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte.
Het totale bedrag van uw giften moet dan meer zijn dan het drempelbedrag en u mag voor deze giften niet meer aftrekken dan het maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,-. Alles boven dit bedrag is aftrekbaar. Het maximum is 10% van uw drempelinkomen. Een gift aan een culturele ANBI mag dus verhoogd worden met 25%. Het bedrag van de verhoging is maximaal € 1.250.
Voor meer informatie over ANBI status en giften zie dus de site van de belastingdienst.
www.belastingdienst.nl , zoek onder ANBI, Culturele ANBI, giften.

Schenkingen kunnen eenmalig zijn of periodiek en kunt u in een transactie laten vastleggen, zeker
handig bij eventuele belastingaftrek. Neem daarvoor contact op met Sign.

Gegevens Sign

Sign
Winschoterkade 10
9711EA Groningen
the Netherlands

RSIN: 8007.99.057

IBAN: NL70INGB0002830869 t.n.v. stichting Sign
BIC/ Swift : INGBNL2A

VAT/ btw : NL800799057B01
K.v.K: 41011747

+31 (0)50 3132651
signnl@gmail.com
www.sign2.nl