GRASLAND, Ezinge: JOIN Peng!

Samen met Koos Buist organiseert SIGN het project Grasland Ezinge. Sinds 1 september jl. verblijft de jonge Chinese kunstenaar Peng Zheng in Ezinge om Grasland a.h.w. artistiek te ontginnen. De eerste 2 weken van zijn residentie zitten erop. Hij heeft de omgeving verkent, heeft veel gefietst en hardgelopen. Zijn plan is als volgt: (zie poster) en je bent uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Bereikbaar met auto, fiets of trein/bus of trein/fiets combinatie:)

Together with Koos Buist, SIGN organizes the Grasland Ezinge project. Since 1st of September, the young Chinese artist Peng Zheng has been staying in Ezinge to develop GRASLAND artistically, so to speak. The first 2 weeks of his residency are over. He explored the area, did a lot of cycling and running. His plan is as follows (see poster) and you are invited to take part with an contribution.
Accessible: by car, bike or train/bus or train/bicycle combination:)

Queering, Languaging, Bodying – in conversation with Alice Slyngstad & Oliver Doe

Sterk stuk geschreven door Michiel Teeuw in Jegens & Tevens. Naar aanleiding van de PaperCuts tentoonstelling in SIGN, februari jl. en de kunstenaars Oliver Doe en Alice Slyngstad.

Queering, Languaging, Bodying – in conversation with Alice Slyngstad & Oliver Doe

Strong piece written by Michiel Teeuw in Jegens & Tevens:
 Written in response to PaperCuts exhibition at SIGN, last February and the artists Oliver Doe and Alice Slyngstad.

Links:

Michiel Teeuw https://michielteeuw.nl/

Olivier Doe https://www.oliverdoe.com/

Alice Slyngstad https://www.aliceslyngstad.com/

Terugblik: A WAY & WAT VOLGT? / Review: ‘A WAY’ & WHAT’S NEXT?

TERUGBLIK: A WAY 

De ultieme travel agency voor A WAY @ Supermarket Artfair 10 – 14 mei

A WAY, de travel performance te voet door Lily Dollner & Olivier Arts van Groningen naar Stockholm vond z’n weerslag in een dynamische presentatie op de non -profitmanifestatie Supermarket Artfair te Stockholm in SIGN’s stand. De prettige internationale art fair, ook geschikt voor contacten met gelijkgestemden voor zowel kunstenaars als organisaties, werd goed bezocht. SIGN kreeg veel aandacht in de pers zowel in Zweden als in Nederland. Zie lijst PERS

Olivier en Lily waren zelf veel aanwezig bij de stand voor tekst en uitleg. Ook de loopband was opgesteld, zodat bezoekers de laatste meters nog mee konden lopen. Een drietal video’s diende als een verslaglegging van de reis, waarbij op hilarische wijze teruggekeken werd op wat ze tijdens de tocht hadden meegemaakt. Met een sterk relativerende luchtige vormgeving in beeld en geluid die hun vaak tegengestelde, contrasterende ervaring weerspiegelde. De Iphone kwaliteit van de films onderstreepte het reiskarakter van dit project: dat was tenslotte de manier om de belevenissen vast te leggen.

Een dag-tot-dag verslag op ansichtkaarten met teksten stond in een folderrek, de bepakte bolderkar stond in het midden, inclusief ontplofte en lekgeraakte banden. Al met al: een travel agency uitstraling voor de ultieme DIY reis.

Flashback A WAY: The ultimate travel agency for A WAY @ Supermarket Artfair May 10 – 14

A WAY, the travel performance on foot by Lily Dollner & Olivier Arts from Groningen to Stockholm ,was reflected in a dynamic presentation at the non-profit event Supermarket Art Fair in Stockholm in SIGN’s stand. The pleasant international art fair, a great way to get in touch with like-minded people for both artists and organisations, was well attended. SIGN received a lot of press coverage both in Sweden and the Netherlands – see list below.

Olivier and Lily were often present at the stand to explain their endeavours. The treadmill was present, so visitors could still walk the last few meters. Three videos served as a report of the trip, hilariously looking back on what they experienced. With a strongly relativizing fun design in image and sound that reflected their often contradictory, contrasting experience. The iPhone quality of the films underlined the travel character of this project: after all, that was the most easy way to record their experiences.
A day-to-day report on postcards with texts was placed in a brochure rack, the packed wagon was in the middle, including exploded and punctured tires. All in all: a travel agency look for the ultimate DIY trip.

PERS/PRESS:

De kunstenaars werden gevraagd voor een pitch bij de persconferentie van Supermarket Art Fair, hierbij deelden ze al vies en bezweet van hun lange reis een kort verslag. Olivier deed zelfs een deel in het Zweeds!

The artists were asked for a pitch at the press conference of Supermarket Art Fair, where they shared a short report, dirty and sweaty from their long journey. Olivier even pitched a small part in Swedish!

Zwedens grootste krant Dagens Nyheter schreef dat de kunstenaars de prijs hadden gewonnen voor het meeste doorzettingsvermogen bij deze fysieke en psychologische prestatie.

The biggest Swedish newspaper Dagens Nyheter wrote that the artists won the prize for the most perseverance in this physical and psychological feat.
Het Dagblad van het Noorden en RTV Noord schonken beiden aandacht aan het werk van Olivier en Lily door reportages en live interviews op de radio en tv. Leuk feitje: het werk heeft het zelfs geschopt tot de quiz van RTV Noord!

Dagblad van het Noorden and RTV Noord both paid attention to the work of Olivier and Lily through reports and live interviews on radio and TV. Fun fact: the work has even made it to the quiz of RTV Noord!

WAT VOLGT ?
Na een aantal succesvolle projecten afgelopen driekwart jaar doen we het in juni even wat rustiger aan qua activiteiten. Na de kleding experimenten van Wearables dat op meerdere plekken in de stad plaatsvond, het geluidsrijke Scrape, Click & Flow, het smaakvolle Food Processors, het talige PaperCuts, en de gelaagde identiteiten van Id Expired culmineerde deze reeks in het grensoverschrijdende en uitdagende A WAY dat succesvol eindigde op Supermarket Art Fair in Stockholm te Zweden. Juni zal een periode worden van afronden en voorbereiden.

Juli: “Grasland, Ezinge”
Proloog Grasland, een project in samenwerking met kunstenaar Koos Buist. In de context van ‘Ezinge verbindt’ en Landschap Werkplaats/ Toukomst. Grasland = 1 weide, 1 hectare, een klein stukje van Europa’s oudste cultuurlandschap. Een aantal kunstenaars gaat Grasland artistiek ontginnen en legt relaties tot dat land en die omgeving. Een langdurig en duurzaam project.

WHAT’S NEXT ?
After a number of successful projects over the past three quarters of a year, we are taking it a bit easier in terms of activities in June. After the clothing experiments of Wearables that took place in several places in the city, the sound-rich Scrape, Click & Flow, the tasteful Food Processors, the linguistic PaperCuts, and the layered identities of Id Expired, this series culminated in the cross-border and challenging A WAY which ended successfully at Supermarket Art Fair in Stockholm in Sweden. June will be a period of rounding up and preparations.

July: “Grasland, Ezinge”
Prologue Grasland, a project in collaboration with artist Koos Buist. In the context of ‘Ezinge connects’ and Landscape Workshop/ Toukomst. Grassland = 1 meadow, 1 hectare, a small part of Europe’s oldest cultural landscape. A number of artists are going to cultivate Grassland artistically and establish relationships with that land and that environment. A long-term and sustainable project.

PROLOGUE ‘Supermarket Art Fair’, Stockholm (SE) 2023

 

FOLLOW Olivier Arts & Lily Dollner from Groningen to Stockholm:

https://www.polarsteps.com/LilyandOlivier/6510147-sign-groningen-saf-stockholm–

SIGN participate with the young artist Lily Dollner (UK/IE 2000) and Olivier Arts (NL, Maastricht, 1994) at  the non-profit manifestation ‘Supermarket Art Fair Stockholm in Sweden from 11 to 14 May 2023. At 28th of February  they started their travel performance A WAY, a challenging foot  journey of 1187 km. from Groningen (NL) to Stockholm (SE), in which findings, experiences, activities are recorded in a variety of ways in their own artistic form. The results are forwarded to SIGN as much as possible in the meantime. Its a physical commentary, a reflection on the consumer society with all its excesses and the relationship to it.
Apotheosis and finish of the hike will take place at the start of Supermarket Art Fair on 11 May in Stockholm (SE). The result will be presented in the SIGN booth at Supermarket Art Fair, which will also be activated during the art fair by the artists.

Statement van Olivier Arts & Lily Dollner
SIGN projectspace, Groningen -> Supermarket Art Fair, Stockholm
“An object cannot be more important than an experience.”
– Hamish Fulton

Taking a treadmill on a hiking trip: 1187km, we seek to challenge Hamish Fulton’s assertion regarding objects. In our neo-primitive nomadic approach we will embrace our hunter-gatherer survival instincts, as anarcho-primitivism advocates for,  but without neglecting or denying our modern technological advantages. We can’t go “back to Monke” but we can move forward to Goblin Mode. Does minimal comfort truly equal maximum satisfaction? Our hypothesis states that minimizing comforts such as varied food, reliable shelter, and relaxation, and emphasizing movement and basic needs in a primal manner, we will achieve a passive contentedness that will rival that of our primitive ancestors; without fully sacrificing the resources that modern day living afford us.

Next show: PaperCuts OPENING 5/2 at 4 pm.

PaperCuts
5/2 – 5/3 2023
Oliver Doe
Ra’fat Ali
Mariana Jurado Rico
Alice Slyngstad
OPENING Sunday 5th of February at 16.00 ‘o clock
With performances by Olivier Doe & Ra’fat Ali, workshop by Mariana Jurado Rico

7 January at 4 pm. New Years Toast & Apotheose FOOD Processors

Come to celebrate the New Year with us!

At 7/1 2023 at 16.00 hrs. there is a New Years Toast & Apotheose of FOOD Processors at SIGN. With lots of activities that involve eating, tasting and interacting with food. Experience the ultimate taste of the Flavor bar of Nicolas Rotta / join the eating competitions and more workouts lead by Olivier Arts, discover the sweetness of the New Marshmallow Shawarma of Diego Virgen, enjoy the first scenes of ‘Oz the bee’ by Alex Murphy, share bread & olive oil with Antoine Guay. Also to be seen: The final phase of tiling SIGN and the constant circulation of Urination Station or the cosmic survival of the salmon (Lily Dollner).

 

Kom met ons het nieuwe jaar vieren!

Op 7/1 2023 om 16.00 uur is er een Nieuwjaarsborrel & Apotheose van FOOD Processors bij SIGN. Met tal van activiteiten die te maken hebben met eten, proeven en interacties met voedsel. Ervaar de ultieme smaak van de Flavor-bar van Nicolas Rotta / doe mee aan eetwedstrijden en meer workouts onder leiding van Olivier Art/ ontdek de zoetheid van de New Marshmallow Shoarma van Diego Virgen/ bekijk de eerste scènes van ‘Oz the bee’ van Alex Murphy/ deel brood & olijfolie met Antoine Guay. Ook te zien: de laatste fase van het betegelen van SIGN, de constante circulatie van het Urination System en het kosmische overleven van de zalm (Lily Dollner).

 

FRIKANDEL (VEGA) WORKOUT CHALLENGES 26/11 from 16-18 hrs.

Olivier Arts
FRIKANDEL WORKOUT CHALLENGE:

On the evening of the opening Saturday 26-11 @ SIGN there will be an opportunity to show your strength and determination with a challenge.
 The contenders will start eating a frikandel or vegadel (for the vegetarians).
When they finish eating they have to burn the calories they just consumed as fast as possible.
The fastest time at the end of the evening will win:

-a one of a kind “fat for free” tanktop
-a 50 euro giftcard


5 PERSONS per timeslot:
1600- 16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
Choose a timeslot & sign up via:
email signnl@gmail.com
Insta:  https://www.instagram.com/sign.projectspace/
whats app:  +31623631796

See you there!
@signprojectspace!

4/11: SIGN & SOUNDSOFMUSIC festival!!!

EXTRA activiteiten ivm SIGN’s deelname aan Soundsofmusic festival op 4/11 van  16.30-18.30 uur.

CHANG JONG LEE & Arne Hellwege brengen ‘Fluctus’  improvisaties op de orgel installatie Commoveo. 

CHANG JONG LEE (*1992) is in Seoul, Zuid-Korea geboren. Hij behaalde in 2016 diploma Bachelor of Arts in Music met piano als zijn hoofdinstrument van de Syracuse University (VS). Hij studeerde piano bij Steven Heyman en zijn eerste orgelles begon in 2014 met Dr. Anne Laver als secundair instrument. Voordat komt hij naar Groningen studeerde hij orgel ook bij Jin Kim van Zuid-Korea en hij ging in 2016 en 2017 naar Europa voor masterclasses door Zsigmond Zsathamry in Ernen, Zwitserland.
Nu als hoofdvak studie studeert hij orgel aan het Prins Claus Conservatorium bij Erwin Wiersinga voor repertoire en bij Sietze de Vries voor improvisatie, zijn onderzoeksonderwerp. Hij studeert ook klavecimbel bij Johan Hofmann.

Ook zal Radina Kordova zal haar derde en tevens laatste uit een reeks performances uitvoeren in SIGN.  Niet te missen!
En Dick Alle Huppes die hier al 1 maand in residentie zit, zal de laatste elementen toevoegen aan zijn flexibele interactieve Nederlandse vlag installatie.
En kom ‘shredden’ en drum je eigen clip art slide show in de installatie Jochem van der Hoek

De expo is daarna nog te bezoeken t/m 12 november.

EXTRA activities because of SIGN’s participation at Soundsofmusic festival at 4/11 from 16.30-18.30 hrs.

At ca 16.30: CHANG JONG LEE & Arne Hellwege brings together ‘Fluctus’,  improvisations on the installation Commoveo.
CHANG JONG LEE (*1992) was born in Seoul, South Korea. He obtained a Bachelor of Arts degree in Music in 2016 with piano as his main instrument from Syracuse University (USA). He studied piano with Steven Heyman and his first organ lesson began in 2014 with Dr. Anne Laver as a secondary instrument. Before coming to Groningen he also studied organ with Jin Kim from South Korea and went to Europe in 2016 and 2017 for masterclasses by Zsigmond Zsathamry in Ernen, Switzerland. Now as a principal subject, he studies organ at the Prince Claus Conservatoire with Erwin Wiersinga for repertoire and with Sietze de Vries for improvisation, his research subject. He also studies harpsichord with Johan Hofmann.
At ca 17.30 hrs Radina Kordova will also perform her third and last in a series of performances in SIGN. Can not be missed!
And Dick Alle Huppes, who has been in residence here for 1 month, will add the last elements to his flexible interactive Dutch flag installation.
And come ‘shred’ and drum your own clip art slide show in the installation Jochem van der Hoek
The exhibition can then be visited until 12 November.

Scrape, Click & Flow! OPENING Saturday 15/10 at 5 p.m. PLUS workshops & performancess

 

15/10 – 12/11/ 2022


Scrape, click & flow!


Dick Alle Huppes, Arne Hellwege, Jochem van der Hoek, Radina Kordova maken nieuwe selfmade sound installaties, instrumenten met performances waar beeld en geluid in samenkomen en elkaar genereren. Interactiviteit en menselijke gedragspatronen spelen een rol bij alle werken.

Opening zaterdag 15 oktober 17.00 uur met performance van Radina Kordova.
 En doe mee op 19 & 20 oktober van 14-16 uur rituele workshops door Radina Kordova.

Performance door Radina Kordova & Pieter Lam:  zaterdag  29 oktober, 19:30 -20.00 uur.

Gezamenlijke sonische performance tussen Radina Kordova en Pieter Lam die de vier stadia van een noodsituatie verkent: mitigatie, paraatheid, respons en herstel. In vier bedrijven onderzoeken ze klanken, bewegingen, woorden en instrumenten en bouwen ze aan een homogene ervaring. Snelle ritmes, ambient releases, vocale composities en snaarinstrumenten zullen met elkaar verweven en contrasteren. Oordopjes aanbevolen 🙂

En work in progress: Dick Alle Huppes!

EXTRA: SIGN’s deelname aan het Soundsofmusic festival met optredens en performances in SIGN op vrijdag 4 november vanaf 16.30 uur. https://soundsofmusic.nl/

5/10 – 12/11/ 2022


scrape, click & flow!


Dick Alle Huppes, Arne Hellwege, Jochem van der Hoek, Radina Kordova make new self-made sound installations, instruments with performances in which image and sound come together and generate each other. Interactivity and human behavior patterns play a role in all works.

Opening Saturday October 15 at 5 pm. with performance by Radina Kordova. 


And join us on October 19 & 20 from 2-4 pm . ritual workshops by Radina Kordova.

Performance door Radina Kordova & Pieter Lam: Saturday 29 oktober, 19:30 -20.00 hrs .

Collaborative sonic performance between Radina Kordova and Pieter Lam which explores the four stages of an emergency: Mitigation, Preparedness, Response and Recovery.  They will investigate sounds, movements, words and instruments in four acts while building a homogeneous experience. Fast rhythm, ambient releases, vocal compositions and string instruments will intertwine and contrast with each other.  Earplugs recommanded:)

And work in progress: Dick Alle Huppes!


EXTRA: SIGN’s participation in the Soundsofmusic festival with performances and performances in SIGN on Friday November 4 from 4.30 pm. https://soundsofmusic.nl/

PROGRAM ‘Wearables’ 17-30 September

 

WEARABLES 15/8-30/9 2022
SIGN brings ‘Wearables’ that, after a working period, manifests itself in 3 places and beyond: SIGN, Y2 & Moshpit of Creation.
‘Wearables’ is a project about textiles, props, clothing, objects, interventions, performances, interactions, seen as body extensions and as social aids to local social fringe events. The east of the city of Groningen, an area in transition with semi-urban, rural and industrial places, is the setting for ‘Wearables’.

PROGRAM 17 to 30 September:

Relay opening Saturday 17  September @ Y2 & SIGN
Start 17.30 @Y2: Smila Zinecker: ‘Bureau d’échange’
Cleo Veldman: ‘And when the great white shark came it broke everything in half’
From 17:30-19:30 hrs. with drinks, soup & bread.
Start @ SIGN: 19.45 hrs.
Nina Iggy & Jos Jacob with ‘Mori et Movere’ en Aura Rendon Benger.
At 20.30 hrs. apotheosis live performance Nina Iggy, Tristan Cosmo, Jos Jacob.

Exhibition Y2 & SIGN from 17-30 September:
Installations & performances.
@ SIGN: Nina Iggy & Jos Jacob with ‘Mori et Movere’ and Aura Rendon Benger.
@ Y2: Smila Zinecker: ‘Bureau d’échange’
Cleo Veldman: ‘And when the great white shark came it broke everything in half’.
Exhibitions in Y2 & SIGN open: Tue.-Sat: 12-17 & Sun: 14-17 hrs.

@Moshpit of Creation:
Rowan van As,  Thursday 29 September
20.00 hrs. Premiere collection ‘Viewmaster’: catwalk & presentation!  Walk in 19.30 hrs: drinks, soup, bread.

EXTRA live performances!
@ SIGN
Friday 23/9 at 20.30 hrs: Nina Iggy, Tristan Cosmo, Jos Jacob
Saturday 24/9 during expOOST art route:
14.00 hrs.: Rowan van As: fashion intervention or ‘View Master’!
16.00 hrs.: Nina Iggy & Jos Jacob
Friday 30/9 at 20.30 hrs. Nina Iggy, Tristan Cosmo, Jos Jacob
@Moshpit of Creation:
Thursday 29/9: at 20.00 hrs. ‘Viewmaster’: Rowan van As

Locations: ‘Wearables’
SIGN: Winschoterkade 10, Groningen
Y2: Damsterdiep 299, Groningen
Moshpit of Creation: Duinkerkestraat 26, Groningen.