PROGRAM ‘Wearables’ 17-30 September

 

WEARABLES 15/8-30/9 2022
SIGN brings ‘Wearables’ that, after a working period, manifests itself in 3 places and beyond: SIGN, Y2 & Moshpit of Creation.
‘Wearables’ is a project about textiles, props, clothing, objects, interventions, performances, interactions, seen as body extensions and as social aids to local social fringe events. The east of the city of Groningen, an area in transition with semi-urban, rural and industrial places, is the setting for ‘Wearables’.

PROGRAM 17 to 30 September:

Relay opening Saturday 17  September @ Y2 & SIGN
Start 17.30 @Y2: Smila Zinecker: ‘Bureau d’échange’
Cleo Veldman: ‘And when the great white shark came it broke everything in half’
From 17:30-19:30 hrs. with drinks, soup & bread.
Start @ SIGN: 19.45 hrs.
Nina Iggy & Jos Jacob with ‘Mori et Movere’ en Aura Rendon Benger.
At 20.30 hrs. apotheosis live performance Nina Iggy, Tristan Cosmo, Jos Jacob.

Exhibition Y2 & SIGN from 17-30 September:
Installations & performances.
@ SIGN: Nina Iggy & Jos Jacob with ‘Mori et Movere’ and Aura Rendon Benger.
@ Y2: Smila Zinecker: ‘Bureau d’échange’
Cleo Veldman: ‘And when the great white shark came it broke everything in half’.
Exhibitions in Y2 & SIGN open: Tue.-Sat: 12-17 & Sun: 14-17 hrs.

@Moshpit of Creation:
Rowan van As,  Thursday 29 September
20.00 hrs. Premiere collection ‘Viewmaster’: catwalk & presentation!  Walk in 19.30 hrs: drinks, soup, bread.

EXTRA live performances!
@ SIGN
Friday 23/9 at 20.30 hrs: Nina Iggy, Tristan Cosmo, Jos Jacob
Saturday 24/9 during expOOST art route:
14.00 hrs.: Rowan van As: fashion intervention or ‘View Master’!
16.00 hrs.: Nina Iggy & Jos Jacob
Friday 30/9 at 20.30 hrs. Nina Iggy, Tristan Cosmo, Jos Jacob
@Moshpit of Creation:
Thursday 29/9: at 20.00 hrs. ‘Viewmaster’: Rowan van As

Locations: ‘Wearables’
SIGN: Winschoterkade 10, Groningen
Y2: Damsterdiep 299, Groningen
Moshpit of Creation: Duinkerkestraat 26, Groningen.

SIGN ontvangt Kunstpodium basis van het  Mondriaan Fonds!!!

Groningen, 11 juli 2022
SIGN ontvangt Kunstpodium basis van het  Mondriaan Fonds!!!
SIGN  ontvangt voor 2 jaar € 220.000, –  dwz € 110.000,- per jaar  van het Mondriaan Fonds voor haar programma van 2023-2024. Het Mondriaan Fonds draagt in 2023 bij aan programma’s van 26 kunstpodia voor hedendaagse beeldende kunst. Deze kunstpodia krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s van één tot maximaal drie jaar.
SIGN  doet dit door: een levendig, experimenteel, interdisciplinair podium voor jonge professionele kunstenaars op nationaal niveau te zijn. Met presentaties in allerlei vormen en contexten initieert zij productie van nieuw werk en biedt reflectie middels “reflectanten”.
De verhouding van mens tot zijn omgeving maakt deel uit van het programma; de kunstwerken & kunstenaars zullen zich uiteenzetten met aspecten van de samenleving, de naaste omgeving.  Het communicatieve aspect is deel van het werk.
Zoals interventies in publieke ruimte in niet uit gedefinieerde gebieden, onderwerpen rondom identiteitsvorming en aftasten leefomgeving in verschillende werkelijkheidslagen.
Wat voor waarde en betekenissen krijgt het werk in bepaalde omgevingen, samenhang en relaties (+ digitale wereld)? Onderzoek en experiment resulteren in kwalitatief goede presentaties, waarbij die betekenis ook ten volle ervaren wordt. De kunstenaar is gericht op de verbeelding van de vragen die hij zich stelt.
Naast inhoudelijke raakvlakken laten presentaties diversiteit in benadering zien. Van associatief en poëtisch tot sociaalkritisch en documentair. Binnen 1 project verrijken verschillende benaderingen elkaar.
Per jaar: 9 volwaardige presentaties in SIGN op locatie en openbare ruimte aangevuld met bijpassende activiteiten + 1 presentatie in het buitenland + 1 externe residentie (ca. 30 kunstenaars).

Het Mondriaan Fonds draagt sinds 1994 bij aan programma’s van kunstpodia omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid beeldende kunst. Hoewel soms beperkt in omvang, zijn dit de locaties waar nieuwe tendensen opkomen en de ruimte krijgen; waar verbreding en innovatie zich ontwikkelen. Ze staan daarom aan de basis van het beeldende kunstveld en zijn onmisbaar voor een gezond kunst-ecosysteem. Musea, kunstenaars én het publiek plukken daarvan de vruchten. Een voorwaarde voor cultuursubsidies door het Rijk is dat ontvangers de Fair Practice Code onderschrijven, evenals de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

(english) SIGN receives Kunstpodium basis from the  Mondriaan Fund!!!
SIGN receives €220,000 for 2 years  ie €110,000 per year  from the Mondriaan Fund for its program from 2023-2024. In 2023, the Mondriaan Fund will contribute to the programs of 26 art venues for contemporary visual art. These art venues receive the contribution for their inspiring programs of one to a maximum of three years.
SIGN does this by: being a lively, experimental, interdisciplinary stage for young professional artists at a national level. With presentations in all kinds of forms and contexts, she initiates the production of new work and offers reflection through “reflectors”.
The relationship between man and his environment is part of the programme; the artworks & artists will explain themselves with aspects of society, the immediate environment. The communicative aspect is part of the job.
Such as interventions in public space in non-defined areas, topics around identity formation and scanning the living environment in different layers of reality.
What value and meaning does the work acquire in certain environments, coherence and relationships (+ digital world)? Research and experimentation result in high-quality presentations, in which that meaning is fully experienced. The artist focuses on the imagination of the questions he asks himself.
In addition to substantive interfaces, presentations show diversity in approach. From associative and poetic to socially critical and documentary. Within 1 project, different approaches enrich each other.
Per year: 9 full presentations in SIGN on location and in public space, supplemented with matching activities + 1 presentation abroad + 1 external residency (approx. 30 artists).

8/6 Performance Night & 9/6 eco printing & dyeing Dajana Heremic @Wasserette de Printer

This FRIDAY  8/7: Performance Night! 
After our regular program washing your dirty laundry we will open our doors again on Friday at 19:30 hrs. for some exclusive washing performances.

At 20:00 hrs. we will start with “T for two” by Dennis Muñoz Espadiña, after that Vanina Tsvetkova will perform with “We, Ourselves and Us on a Wash”! In the mean time we will provide fancy snacks and the bar is open to order French bubbles or a bubbly beer.

Deze vrijdag  8/7 : Performance Night! Na onze gewone openingstijden op vrijdag openen we onze deuren later op de avond weer om 19:30 uur voor exclusieve was performances. Om 20:00 uur  beginnen we met “T for two” van Dennis Muñoz Espadiña, daarna zal Vanina Tsvetkova performen met “We, Ourselves and Us on a Wash”! Ondertussen zijn er fancy snacks en de bar is open om franse bubbels of een biertje te bestellen.

ZATERDAG 9/7:

This Saturday 9/7: Workshop eco printing & dyeing by Dajana Heremic.
We begin at 13:45 hrs.  in De Wasserette. Bring 3 or 4 white/ light coloured pieces of clothing or fabric. Only natural fabric: cotton, hemp, linen, wool or silk. We will start with a walk in the neighbourhood to collect plants that we will use fro the printing and dyeing proces!
Reserve a spot to be sure to be able to join, send an email  to wasserettedeprinter@gmail.com

Deze  9/7: workshop eco printen en verven door Dajana Heremic. 
We beginnen om 13:45 uur in de wasserette, neem 3 of 4 witte/licht gekleurde kledingstukken of stoffen mee. Alleen natuurlijke stoffen; katoen, hennep, linnen, wol of zijde. We beginnen met een wandeling door de buurt om planten te verzamelen die we gaan gebruiken voor het printen en verven! Reserveer een plekje om zeker te zijn dat je mee kan doen, mail naar wasserettedeprinter@gmail.com

Vrijdag 1 juli: eclectische netwerkborrel
Kom vrijdag 1 juli naar de eclectische netwerk borrel in Wasserette de Printer voor een schone en frisse start van de nieuwe maand! Ontmoet, bubbel, dans en doe misschien zelfs wel je was in de eclectische setting. Vanaf 17:00 zal de cocktailbar openen voor smakelijke en hydraterende versnaperings en zullen er funky beats draaien. 
//
Come to the eclectic networking borrel in Wasserette de Printer on Friday the 1st of July for a bubbly and fresh start of the new month! Meet, bubble, speak, and maybe even do your laundry in an eclectic setting! From 17:00 the cocktailbar will open for some tasty and hydrating refreshments and there will be some funky beats playing.

Zaterdag 2 juli: Tie-dye workshop
Workshop tie-dyen met Jantine op zaterdag 2 juli in Wasserette de Printer aan Winschoterkade 10! High quality professionele tie-dye van maximaal vier kledingstukken (of 2 hele grote), en breng wat extra ondergoed en sokken mee! Inleg is €10,- voor een totale transformatie van kledingstukken die nog wel lekker zitten maar waar je helemaal op uitgekeken bent of die onder de vlekken zitten! En leer profi tie-dyen in drie uur tussen 14-17 uur.
//
Workshop tie-dye with Jantine on Saturday the 2nd of July in Wasserette de Printer at Winschoterkade 10! High quality professional tie-dye of max. 4 pieces of clothing plus some undies and socks. Or 2 big clothing pieces. For only €10 you get a total transformation of your clothes and a 3hrs workshop between 2-5 p.m. !

Zondag 3 juli: Groningen Vocal Exploration Choir Sings About Your (dirty) Laundry in Wasserette de Printer!
Op zondag 3 juli zingt het Groningen Vocal Exploration Choir over je (vuile) was in Wasserette de Printer! Kom kijken en luisteren naar deze improvisatie en beleef een verfrissende en all-around ervaring in de wasserette! Begint om 17:00.
//
On Sunday 3rd of July the Groningen Vocal Exploration Choir will sing about your (dirty) laundry in Wasserette de Printer! Come see and listen to this improvisation and have a fresh and all-around experience in the laundromat! Starts at 17:00.

Conference 6/6: “Practicas Mutantes Para Un Ecosistema Sostenible”, Bilbao, Basque Country

 

SIGN is uitgenodigd door de Faculty of Fine Arts of the University van Baskenland om op 6 juni as. deel te nemen aan de Conferentie ‘Practicas Mutantes Para Un Ecosistema Sostenible’ (Mutant Practices for a Sustainable Cultural Ecosystem)  in Bilbao!
Onze bijdrage gaat uit van de vraag: Hoe kan je een projectspace op een duurzame, inclusieve, eigenzinnige, onafhankelijke manier blijven runnen met aandacht voor de jonge kunstenaars en hun werk, inclusief eerlijke betalingen?
Een fantastische spin-off van onze internationale zine presentatie bij SPREAD Zinefest 2021, met dank aan mede-curator Laura Diez Garzia van het Baskische Antespacia en Rob Strick!
Op naar Bilbao:) !
Deelnemers:  SIGN (Holanda), Artoteka (Bizkaia), Iturfest (Bilbao), & Espacio Artemisa (Portugalete y margen izquierda).

Linkjes SPREAD Zinefest SIGN’s aandeel:
https://sign2.nl/events/spread-library-display/
https://sign2.nl/events/spread-the-conference/

SIGN has been invited by the Faculty of Fine Arts of the University of the Basque Country to attend on June 6 to participate in the  Conference ‘Practicas Mutantes Para Un Ecosistema Sostenible’ (Mutant Practices for a Sustainable Cultural Ecosystem)  in Bilbao!
Our contribution is based on the question: How can you continue to run a project space in a sustainable, inclusive, idiosyncratic, independent way with attention to the young artists and their work, including fair payments?
A fantastic spin-off from our international zine presentation at SPREAD Zinefest 2021, courtesy of co-curator Laura Diez Garzia of Basque Antespacia and Rob Strick!
Vamos a Bilbao 🙂
Participants SIGN (Holanda), Artoteka (Bizkaia), Iturfest (Bilbao), & Espacio Artemisa (Portugalete y margins izquierda).

Links SPREAD Zinefest SIGN’s share:
https://sign2.nl/events/spread-library-display/
https://sign2.nl/events/spread-the-conference/

“WHEREABOUT” next SHOW @SIGN! 7/5-10/6 2022

 

Whereabout | Wouter Stroet, Bruno Neves, Till Schönwetter, Junghun Kim & Polina Shuvalova
Exhibition: 7 May to 10 June 2022
OPENING: Saturday, May 7 at 5 p.m.

Whereabout presents work by Wouter Stroet, Bruno Neves, Till Schönwetter, Junghun Kim and Polina Shuvalova, whose work involves visualizing real, virtual and mental places. The artists have a similar approach for this. The meaning of the work comes about through (subjective) ‘mapping’, topographic scanning and the use of cartographic methods of real, virtual, mental places.

The work of Wouter Stroet is based on the current housing crisis, activism, the act of occupation and squatting in response, with the newly squatted Groningen building “Het Kraaiennest” at 9 Spilsluizen as a starting point. 3D scans of the building and the stories of the current residents come together in a cinematic collage that is shown in SIGN.

Bruno Neves uses a combination of archaeological-historical topography and ethnographic mapping in Reflecting along Aztec image-making and portrays Tenochtitlan, the last city of the Aztecs. The partly fictional image shows the relationship between man and environment.

Till Schönwetter uses 3D scans, photogrammetry and animation to create a playful personal video game of Groningen as a magical and real environment.

Based on the fascination for houses and dreamy memories, Polina Shuvalova creates an installation to convert fleeting thoughts into physical, virtual spaces. How do you explore spaces that only exist in your own head?

In the installation Geological meditation: ‘Interconnective layers for another perspective’, Junghun Kim draws attention to disappearing ecosystems as a result of our interaction with nature. In this interactive zone with natural objects, sculptures and sounds, you are invited to join the workshops for a collective, more sustainable vision!
Join the workshops of Junghun Kim on:
Sunday 8 May: 15-16 hrs.
Sunday 29 May:15-16 hrs.
Friday 10 June: 16-17 hrs.
Subscribe: e-mail signnl@gmail.com call or Whatsapp: 0623631796 (Marie-Jeanne)

Whereabout | Wouter Stroet, Bruno Neves, Till Schönwetter, Junghun Kim & Polina Shuvalova. Tentoonstelling: 7 mei t/m 10 juni 2022 
OPENING: zaterdag 7 mei om 17.00 uur

Whereabout presenteert werk van Wouter Stroet, Bruno Neves, Till Schönwetter, Junghun Kim en Polina Shuvalova, die zich in hun werk bezighouden met het visualiseren van echte, virtuele en mentale plekken. Hiervoor hebben de kunstenaars een overeenkomstige aanpak. De betekenis van het werk komt tot stand door (subjectieve) ‘mapping’, topografisch scannen en het gebruik van cartografische methoden van echte, virtuele, mentale plekken.

Wouter Stroet zijn nieuwe werk is gebaseerd op de huidige wooncrisis, activisme, de daad van bezetting en kraken als reactie, met het nieuw gekraakte Groningse gebouw “Het Kraaiennest” aan de Spilsluizen 9 als uitgangspunt. 3D scans van het pand en de verhalen van de huidige bewoners komen samen in een filmische collage die in Sign wordt vertoond.

Bruno Neves gebruikt in Reflecting along Aztec image-making een combinatie van archeologisch-historische topografie en etnografische ‘mapping’ en brengt Tenochtitlan, de laatste stad van de Azteken in beeld. Het deels fictieve beeld staat voor de relatie mens en omgeving.

Till Schönwetter maakt met 3D scans, fotogrammetrie en animatie een speelse persoonlijke videogame van Groningen als magische en echte omgeving.

Vanuit een fascinatie voor huizen en dromerige herinneringen maakt Polina Shuvalova een installatie om vluchtige gedachtes om te zetten in fysieke, virtuele ruimtes. Hoe onderzoek je ruimtes die alleen nog in je eigen hoofd bestaan?

In de installatie Geological meditation: Interconnective layers for another perspective vraagt Junghun Kim aandacht voor verdwijnende ecosystemen als gevolg van onze omgang met de natuur. In deze interactieve zone met natuurlijke objecten, sculpturen en geluiden wordt je uitgenodigd om mee te doen aan de workshops voor een collectieve, duurzamere visie!
Doe mee aan de workshops van Junghun Kim op:
Zondag 8 mei: 15-16 uur
Zondag 29 mei: 15-16 uur
Vrijdag 10 juni: 16-17 uur
Geef je op voor de workshops via e-mail signnl@gmail.com of bel/Whatsapp: 0623631796 (Marie-Jeanne)

Text about ‘It’s a blast, You’re welcome!” by Vanesa Miteva

Tekst van Vanesa Evgenieva Miteva over de tentoonstelling It’s a blast. You’re welcome (22-1 / 20-2-2022) met ter plekke gemaakte werken van Yang-ha, Lucie Sahner, Alexandra Subota.

Text by Vanesa Evgenieva Miteva about the exhibition It’s a blast. You’re welcome (22-1 / 20-2-2022) with site specific works by Yang-ha, Lucie Sahner, Alexandra Subota.

The human condition is a constant. It is a constant search to make sense of the intangible unknown; to give meaning where it is plausible to consider there isn’t any meaning at all. Embrace absurdity, choose a god or plot your own death..you know..whatever helps you cope.

It is all your choice which is also fucking absurd. I don’t want to choose. That is absolute freedom. I don’t want absolute freedom. Absolute freedom makes me anxious. We are so fucking anxious all the time. Because of all these constant choices. All these constant questions.

What job do you want to invest all your life into?

                                       Something I really enjoy doing, regardless of prestige and money.

Fuck the money. I might die at any given moment.                                                                                                                                                                                                                I should live life to the fullest.

I think I want to travel the world for a living.

                                                                        But we are in the middle of a global pandemic.

Although now it is only endemic.

                                    Damn, the situation between Ukraine and Russia is really escalating.

I feel so far away from the danger yet so close.

                                        Yea whatever, my rent is increasing and the price of cigarettes too.

Maybe I should invest in crypto and then I will be able to travel the world and explore all those different cultures.

                                                                                   But I think I need a booster shot for that.

What about OnlyFans though, I think that might work…

                                        But wait, what happened with the protests in Kazakhstan in the end?

And in the midst of all of this, I am burdened with the fundamental task of finding who I am.

Certainly, the individual yet collective human condition is a phenomenon that is dependent on the external environment which society resides in, and thereby we consequently define in the process. Contemporary events play a large part in defining our existential dread, however the residue of the past irretrievably leaves a sticky mark on our individual subconscious which seems to intrinsically get passed from generation to generation.

With that being said, I propose to you, the reader, to look at the exhibition “It’s a blast, you are welcome!”, as a catalogue that offers you three visually astounding samples of what one’s human condition can look like in texture, colour, size, shape, sound, memories, sceneries and concepts. You can browse the catalogue. I guess you can also buy your favourite piece of human condition? Right?! Actually don’t quote me on that, please! Just ask Marie Jeanne.

But yea, anyways, first on the catalogue we have Alexandra Subota who mocks the banality of our lives through the profoundly ironic juxtaposition of over-the-top extravaganza neon colours or artificial fluff with the obviously stiff and restraining quotidian. You can have as much pleasure and fun in the Existential Vacation Town, as these are attributes that are seemingly lacking in industrial society. You can come under the shiny golden branches of the palm, and as you slurp an oyster out of its shell, you can almost hear the sound of the ocean echoing in the distant memory of childhood carelessness. Without surprise, however, this vacation world is almost as distant and artificial as our man-made urban castles. Even our romanticised piece of heaven, the pinnacle of our wet dreams is a genetically modified organism. We have disconnected from nature since our initial moment of conception in the womb. Nature is an unattainable ideal in our lives, a reverie made of pink foam and golden tinsel. It almost feels like we have completely isolated ourselves to the point where even the food we eat is an imitation of nature. Looking for proof..Well that chicken drumstick laying under the palm tree is so damn massive, don’t you think?

Then as you descend the staircase, you see Mother Mary crying and everything is cute. Yet another juxtaposition between the ideal we have built for society and the individual cynicism that derives from it. On the walls you see windows with flowery cute curtains, and beneath them you get a glimpse of the real world. It’s a field of lilies. But the flat surface of the drawing does not pertain to this illusion. It purposely seeks to establish a sinister environment that inflates the robbing character of purity. Yang-Ha plays with the human condition by dissecting the debate around womanhood in nowadays society through the prism of the Christian ideal by reflecting on the two women in her life – her mom and her grandma. The ideal, being Mother Mary – a selfless woman – not an individual; sacrificial, submissive and altruistic. She is isolated in the basement; angels keep her company and constantly remind her of the purity and virtue she embodies; the purity and virtue she has to perpetuate in compensation to her long gone individuality. And where does the modern woman stand in this equation? Perhaps, we all want to be Mary but we can’t. Perhaps we all wanted our mothers to have been Mary at some point but they couldn’t. Purity and true virtue are ideals of the past that are unsuitable for our modern industrial inhabitance. The modern woman has OnlyFans as a job and thinks sex work is a political act.

Finally, ascending the stairs and moving into the back area, Lucie Sahner, the last presenter of her own piece of human condition, guides the viewer to the irretrievable passage of time, expressed in the transformation our bodies go through during a whole lifespan. This transformative process is conceptually contained within the artistic choice of using latex as the central material. Latex is a substance that has an organic origin. It is extracted from the bark of trees, as then it is processed into various products that accommodate different functions in society. And as the latex comes from an organic source, so we come from the source itself, because we are also irretrievably connected to it, as we sustain our bodies from nature. What’s more, it has been already established that human bodies and the rest of nature are the same matter on a metaphysical level, yet we still like distinguishing between “a self and an other”. It is always the ‘I’ and then everything else, as if the universe emerges from us and exists solely to serve our being. We transform our material matter in every given moment; we turn from flesh to soil; and then we become latex and we use the latex in the process of turning from flesh to soil.

Text by: Vanesa Evgenieva Miteva/ Exhibition: Its’a blast, you’re welcome 2022 @ SIGN, Groningen/ Artists: Lucie Sahner, Yang-Ha, Alexandra Subota

Happy 2022 & thanks for the support in 2021

We wish you a Merry X-mas & a Happy New Year!Dank aan alle bezoekers (live & online), kunstenaars, reflectanten, samenwerkingspartners, stagiaires, medewerkers, subsidiënten en bestuur voor alle support in 2021!
Thanks to all visitors (live & online), artists, reflectants, partners, interns, employees, subsidizers and board for all the support in 2021!


Maria Mazzanti, Broken Toaster Records ( Kasper van Moll, Ide André en Jelle Slof), LosDQ, Harmjan Roeles en Ingren , OGCOLTRANE en Lyckle, Kim & Gijsje, Caz Egelie, Andy Smart, Linda Stauffer & Anne Schmidt, Till Schönwetter, NNT, Wabbesch, Chantalla Pleiter/Gert A3, Nina Wijnmalen, Frank Koolen, Kunstzaken UMCG, Petra Kooi, Sanne Bax, Dagmar Stap, Jurjen Galema, Linde Ex & Aebele Trijsburg, Noorderlicht, We The North, Artist in space, De Noordenaars, Elif Satanaya Özbay, Tomasz Skibicki, Jaehun Park, Holly Childs, Jonathan Castro, In4Art, Paraskevi Frasiola, Quenton Miller, 019 & Young Friends of S.M.A.K. Ghent Belgie, Lindah Leah Nyirenda, Harun Morrison, FMX4Ever, Janne Schipper, Isabella Francis, Luuk Smits, Roman Tkachenko
, Mischa Lind, Tudor Ulrich, Stephanie Rizaj, Maartje Terpstra, Sanne Morssink, M. Groenen, 
Floor van Heuvel, Titia Punt, Alex den Braver, Chantalla Pleiter & Jan Klug, Eva Weerts, Maryam, ZamSam, Mouna, Ardau & Nimo, Noorderzon, Grand Theatre, Station Noord, het resort (Ellen de Haan), Floor van Meeuwen, ARTisBOOK, Laura Diez Garcia, Rob Strick, Etxepare Euskal Institutua, Helia Rafie/Klaudija Ylaite, Polvoh Press, Ijusi (Garth Walker), Luna Mohammed Darwesh, ZEEZ, Ediciones Valientes, Autoeditoras (Gelen Jeleton, Iurhi Peňa) Printroom, Onomatopee, Psaroskala zines – Mara Karagianni, Dardishi, Samandal, Feminist Hack Meetings (Angeliki Diakrousi/Artemis Gryllaki), DeFKa, Philippine Free Press and Fanzines, Skolastika, (Josune Muňoz), KLAUW, ANT & LaTourette, Marc van Elburg, Joppe Venema & Glorya Avgust, Federico Poni, Vo Ezn, Mylan Hoezen & Arthur Jules, Pictoright Fonds, Stimulerings Fonds Creatieve Industrie, expOOST, Supermarket Art Fair Stockholm Zweden, Koos Buster, Soundsofmusic (Bob Klaasen, Frits Selie) Nicholas Thayer, Nusch Bourne, sWitches (pamela varela, Ines DeRu en Ella Hebendanz), Togar & Sparkling Tap Water & Tropical Tap Water, Daphne Simons + Josie Perry & Dave Shaw, Calypso Hetherington, Barnaby Wynter, Petter D. Persson, Li-Ming Hu, Sol & Angel, Jamie Kane, Helia Rafie/Radina Kordova, Marcel de Vries, Klaas Koetje, Lee McDonald, Vanesa Evgenieva, Ilse Koops, Julia de Jong, Wouter van Tilborg, Kevin Perrin, Karlijn Vermeij, Gemeente Groningen, Mondriaan Fonds. + Het bestuur van SIGN: Moniek Baars, Leo Delfgaauw, Janette Bosma, Jan van Egmond, Florimond Wassenaar, Esther de Graaf.

JAM-POD: extra GIGS and Covid 19 policy

Our policy concerning COVID 19
4/11 – 5/12/2021 @SIGN
JAM-POD
Josie Perry and Daphne Simons – sWitches –  ‘Togar’ – Nusch Bourne
De tentoonstelling JAM-POD met interactieve installaties loopt tot 5 december. U kunt deze gewoon bezoeken gedurende onze openingstijden ! Draag wel een mondkapje svp.

EXTRA: Er zijn OPTREDENS op 26/11 en 4/12. Geef u op via signnl@gmail.com of sms, app, signal naar 0623631796. Draag een mondkapje; houd 1.50 meter afstand, laat wel uw QR code zien bij de deur.
Vrijdag 26-11 vanaf 17.30 uur. Live: Nusch Bourne
Cyber: sWitches ”  ***join the sWitches’ celebration lun@ticå: a cyberperformance*** ” Sound by: Hilde Wollenstein @hildewollenstein. 

Zaterdag 4-12  LIVE en LIVESTREAM!  Met Tropical Tap Water, sWitches, Nusch Bourne.  Er zijn 2 timeslots met in elk 3 optredens, 7 personen kunnen dit per keer bezoeken. Opgave graag via: signnl@gmail.com of sms, app, signal naar 0623631796. Ook online te bekijken via onze Livestream van 17.00-19.00 uur! Livestream door Helia Rafie.  De livestream is intern zonder publiek van 17.00 uur tot 19.00 uur.
LINK: https://youtu.be/gEQPK2HEYSo

Programma Livestream:

17.00 hrs. voorbereidingen
START 17.15 uur
17.15-17.30 uur. Nusch Bourne
break 5 min.
17.35 -17.55 uur  switches
break 5 min.
18.00 18.05 uur Daphne Simons and Josie Perry
break 5 min.
18.10-19.00 uur  Tropical Tap Water

In de middag zijn er 2 optredens voor publiek.

1e Tijdslot (vol)
15.00-15.15 uur. Nusch
15.15.-15.35 uur  Switches
15.35-16.00 uur  Tropical Tap Water

2e Tijdslot (vol)
16.00-16.15 uur. Nusch
16.15.-16.35 uur. Switches
16.35-17.00 uur. Tropical Tap Water

ENGLISH:

The exhibition JAM-POD with interactive installations runs till 5 December. You can just visit us during our opening hours! svp. wear a mouth cap.
Extra : There will be PERFORMANCES  on 26/11 and 4/12.  Subscribe via signnl@gmail.com or text, app, signal to 0623631796. Make sure to wear a mask and show your QR code at the door and keep 1,50 m distance.
Friday 26-11 from 5.30 p.m.
Live: Nusch Bourne and Cyber: sWitches ”  ***join the sWitches’ celebration lun@ticå: a cyberperformance*** ” Sound by: Hilde Wollenstein @hildewollenstein

SATURDAY 4-12: LIVE and LIVESTREAM ! Togar incl. collaboration of Tropical Tap Water, sWitches, Nusch Bourne. There are 2 timeslots with each 3 gigs; 7 persons can visit this a time (in real). Subscribe svp. via signnl@gmail.com or text, app , signal to 0623631796. Plus to be seen online via our Livestream from 5-7 PM. Livestream by Helia Rafie.

The livestream is intern without an audience from 5:00 PM to 7:00 PM.
LINK: https://youtu.be/gEQPK2HEYSo

Program Livestream

17.00 hrs. preparing
START:
17.15-17.30 hrs. Nusch Bourne
break 5 min/
17.35 -17.55 hrs. switches
break 5 min
18.00 18.05 hrs. Daphne Simons and Josie Perry
break 5 min.
18.10-19.00 hrs. Tropical Tap Water …..

In the afternoon there are 2 performances for the public.
1th Time slot (fully booked)
15.00-15.15 hrs. Nusch
15.15.-15.35 hrs. by sWitches
15.35-16.00 hrs. Tropical Tap Water

2nd Time slot (fully booked)
16.00-16.15 hrs. Nusch
16.15.-16.35 hrs. by sWitches
16.35-17.00 hrs. Tropical Tap Water

 

 

SIGN @Supermarket Art Fair Stockholm SE: Koos Buster Stroucken

SIGN present at Supermarket Art Fair, Stockholm SE
13 -17 October 2021
Koos Buster Stroucken

Koos Buster Stroucken portrays the search for a doltish perfection or something trivial that could be celebrated. Phases of the process, are visible in his works. The innocence and messiness of a sketch are elements which return in a final piece. Ceramics associate with preciousness, wealth, vulnerability. Stroucken refers f.i. to Delfts Blue, ceramics that stand for rich Dutch history, and questionable Golden Age. By using ceramics this way his work shows friction: a combination of celebration, frustrations and anger. Like a comment on issues of modern society, depending on personal (dis)likes.
https://www.instagram.com/koosbuster/

Supermarket Art Fair
https://supermarketartfair.com/