Categories

CALL for Participating Videoperformance Stephanie Rizaj/ Spatial Disruptions

WANTED: many PEOPLE for a video performance by artist Stephanie Rizaj.
WHO: Volunteers of all ages
WHAT: Performing daily actions filmed for a video work.
WHERE: outside on the Suikerfabriek site; Suikerlaan 36 is the meeting point.
CONTEXT: because of Spatial Disruptions, interventions in public space, a project by SIGN.
WHEN:  the final performance and videoshoot is on Sunday 29th of August between 13-15 hrs. Sign-up and take your friends with you!
Try-out possibility is on Saturday 28th of August from 13.00-15.00 hr.  Not obliged!

Everthing takes place during the finissage weekend of Spatial Disruptions.

REGISTRATION via:
signnl@gmail.com
stephanie.rizaj@gmx.at

Dear Philanthropes
Dear Artlovers,

My name is Stephanie Rizaj and I participate in the Spatial Disruptions project of SIGN at the Suikerunieterrein.

At the moment we are facing a multitude of crises,
be them climatic, – economical, – social – whatever names we choose.
It is precisely this conflict and social challenge that drives me to rethink my own art-practice.
I found myself having lost faith in a neoliberal system where
the individual as the center-point can sustain itself
and that only as a collective we can have the possibility to move on.

Call me communistic, but I truly believe that as a group we can achieve a lot.

Communistic – Commune – Common

Being locked in for a long period of time has made me rethink everyday life gestures,
performed everyday by myself: sleeping, washing, cooking, brushing, working out, watching.
But also performed everyday by everyone.

Now I’m at the Suikerterrein in Groningen, an area which is intended to be utilized as a domestically-infused living environment. I would like to invite you to perform with me these moments of everyday domestic life in the public space.

I am searching for max. 50 people of all ages to perform with me for a film.
Trying to reframe everyday life with our habits. Making unconscious actions more conscious.
What do we have in common and what is the difference?

What you have to do:
GESTURES
brushing teeth, washing your face
reading a book, the newspaper
sleeping,
making exercises like sit-ups, squats
preparing food

repeating certain actions
All together as a group

What you should not be afraid of:
being close to other people,
being filmed

What you have to bring:
White clothes
a small knife for cutting onions
a peeler for peeling carrots
toothbrush
good Mood

There will be food and drinks during the filming and rehearsal sessions.
Covid self-tests if required.

Please contact me or SIGN if you want to participate in the performance
signnl@gmail.com
stephanie.rizaj@gmx.at

Sincerely Yours
Stephanie

stephanierizaj.com
sign2.nl

GEZOCHT: véél MENSEN voor een video performance van kunstenaar Stephanie Rizaj.
WIE: vrijwilligers van alle leeftijden
WAT: uitvoeren van dagelijkse handelingen die worden gefilmd voor een videowerk.
WAAR: buiten op het Suikerfabriek terrein; Suikerlaan 36 is het verzamelpunt.
CONTEXT: ihkv. Spatial Disruptions, interventies in openbare ruimte, een project van SIGN.
WANNEER:  Definitieve performance en videoshoot  is op ZONDAG 29 augustus tussen 13-15 uur. Geef je op (en neem je vrienden mee;).
Er is een try-out mogelijkheid op zaterdag 28 augustus van 13.00-15.00 uur, maar is niet verplicht.
Dit alles vindt plaats tijdens de finissage weekend van Spatial Disruptions.

OPGAVE via:
signnl@gmail.com
stephanie.rizaj@gmx.at

Beste filantropen
Beste kunstliefhebbers,

Mijn naam is Stephanie Rizaj en neem deel aan het Spatial Disruptions project van SIGN op het Suikerunieterrein.

Op dit moment worden we geconfronteerd met een groot aantal crisissituaties,
of ze nu klimatologisch, – economisch, – sociaal zijn, op wat voor gebied dan ook.
Het is precies dit conflict en deze sociale uitdaging die mij aansporen om mijn eigen kunstpraktijk opnieuw te bezien.
Ik merkte dat ik het vertrouwen heb verloren in een neoliberaal systeem waarin
het individu zichzelf als middelpunt in stand kan houden en dat we alleen als collectief de mogelijkheid hebben om verder te komen.

Noem me communistisch, maar ik geloof echt dat we als groep veel kunnen bereiken.

Communistisch – Commune – Common

Door lange tijd geisoleerd te zijn geweest heb ik de gebaren van het dagelijks leven heroverwogen. Elke dag uitgevoerd door mijzelf: slapen, wassen, koken, poetsen, sporten, kijken.
Maar dit werd ook elke dag uitgevoerd door iedereen.

Nu ben ik op het Suikerterrein in Groningen, een gebied dat in de nabije toekomst een woonwijk zal worden, gevuld met die routineuze handelingen. Graag nodig ik je uit om samen met mij deze momenten van het dagelijkse huiselijke leven in de nog onontgonnen, meer natuurlijke openbare ruimte van het Suikerunieterrein op te voeren.

Ik ben op zoek naar max. 50 mensen van alle leeftijden om met mij op te treden voor een film. Hierin proberen we het dagelijks leven met onze gewoontes opnieuw te bekijken, door onbewuste handelingen bewuster te maken.
Wat hebben we gemeen en waarin verschillen we?

Wat moet je doen:
GEBAREN
tanden poetsen, je gezicht wassen
een boek lezen, de krant lezen
slapen,
sportoefeningen doen zoals sit-ups, squats
voedsel bereiden

het herhalen van bepaalde acties
Allemaal samen als groep

Waar je niet bang voor moet zijn:
dichtbij andere mensen zijn,
gefilmd worden

Wat moet je meenemen:
witte kleding
een klein mesje voor het snijden van uien
een dunschiller voor het schillen van wortelen
tandenborstel
goede zin

Tijdens de opnames en repetities is er eten en drinken.
Covid-zelftests zijn er indien nodig.

Neem contact met SIGN of mij op als je mee wilt doen:
stephanie.rizaj@gmx.at
signnl@gmail.com

Hoogachtend
Stephanie en SIGN

stephanierizaj.com
www.sign2.nl