Categories

Bestuurssecretaris gezocht voor SIGN

SIGN zoekt een nieuwe bestuurssecretaris (onbezoldigd) voor maximaal 4 vergaderingen per jaar.
Bij de samenstelling van het bestuur houden wij rekening met de Code Diversiteit & Inclusie.

Over SIGN
SIGN is een dynamisch, eigenzinnig en interdisciplinair podium voor actuele en experimentele kunst.
We organiseren gemiddeld 16 activiteiten en tentoonstellingen per jaar, zijn een zeer actief podium en vervullen een significante positie in de culturele infrastructuur van de stad Groningen en noordelijke regio. Presentaties vinden niet alleen in onze eigen ruimte plaats, maar ook op andere locaties, in de openbare ruimte en in samenwerking met diverse (inter-)nationale partners. Onze tweekoppige directie richt zich daarbij op jong talent. Vanaf 2018 ontvangt Sign de bijdrage van het Mondriaan Fonds, een erkenning voor de belangrijke rol die we nationaal gezien spelen.

Ons bestuur
Wij werken volgens de principes van de Code Cultural Governance, en houden toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken. Ook zijn wij sparringpartner van de directie.
Het bestuur van SIGN telt 6 leden en bestaat uit een dagelijks bestuur van voorzitter, penningmeester en secretaris (vacant).
Het bestuur is zo samengesteld dat het tezamen voldoende organisatorische, financiële en juridische kennis heeft. Het bestuur draagt er zorg voor dat zij daarnaast voldoende expertise in huis heeft op het gebied van de beeldende kunst/ -sector, en kunsteducatie. Wij zoeken dan ook een secretaris die affiniteit heeft met beeldende kunst en die onderlegt is in een of meer van bovengenoemde kennisgebieden.

Jij als secretaris
Van onze nieuwe secretaris vragen we dat je
-de agenda voor de vergaderingen opstelt
-de notulen verzorgt
-een actieve speler in het bestuur bent
-beschikbaar bent voor vier vergaderingen per jaar
-betrokkenheid toont bij de tentoonstellingen en projecten van Sign.

Geïnteresseerd?
Voor vragen over de inhoud en de procedure kun je contact opnemen met de voorzitter, Moniek Baars: 06-24779060. Stuur je motivatiebrief en cv. uiterlijk 17 januari naar het bestuur van de stichting, via signnl@gmail.com