Activities: 3th & 4th of October Stream of Trials

Deze week staan alweer de laatste activiteiten in het kader van Stream of Trials gepland. Alleen deze week zijn alle betrokken kunstenaars nog in Groningen, wees welkom om de resultaat van afgelopen werkperiode te komen bekijken en met hen te bespreken.

De expositie is nog te bezichtigen t/m 11 oktober in SIGN. Lees hier de artikelen over Stream of Trials van Jegens&Tevens  https://jegensentevens.nl/2020/09/steam-of-trial-and-error-sign/en Mister Motley https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/7-nieuwe-tentoonstellingen-buiten-de-randstad .

Extra: test op donderdag 1 oktober om 19.00 uur met Baltan laboratories Eindhoven https://www.baltanlaboratories.org/

Speciale screen breach presentaties op 3 en 4 oktober:
Zaterdag 3 oktober, 19.30 uur (publiek optreden)
Open vanaf 17.00 uur – 21.00 uur, aanvang voorstelling 19.30 uur

Screenbreach tussen 3 locaties: Groningen, Chicago en Turku. 
– SIGN team, Groningen: Sunjoo Lee, Jean-François Peschot, Lee McDonald, Jip de Beer, Mark Andreas & Sebastian Ziegler (2 Videokaffe leden)
– Team Videokaffe members in Chicago, VS: Tom Burtonwood (VS/Chicago) en Holly Holmes (VS/Chicago)
– Team Videokaffe members in Turku, Finland: Jenny Mild (FIN/Turku) en Jack Balance (FIN/Turku)

Zondag 4 oktober 22.00 – 23.00 uur (publieke voorstelling, ivm. tijdsverschil een late performance) 
Screen breach dansperformance ‘The Space Between Us’ tussen twee locaties: SIGN & The Hyde Park Art Center, Chicago. https://www.hydeparkart.org/event/virtual-center-sunday-october . Performance: Manuel Kiros Paolini (Groningen) en Courtney Mackedanz (Chicago). Muziek improvisaties door Kayleigh Beard, https://kayleighbeard.nl (Groningen). Ondanks het late tijdstip zeker de moeite waard!
Coronamaatregelen
– Op zaterdag 3 oktober mogen er tussen 17.00 en 22.00 uur 12 mensen tegelijkertijd in SIGN zijn. Houd dan rekening met korte wachttijden en met elkaar, om doorstroming te bevorderen. Dit betekent ook dat de screen breach vanaf 19.30 beperkt kan worden bezocht, in kleine groepjes met doorloop. Voor in de ruimte komt een extra screen in SIGN zodat men ook op straat via de etalage kan kijken. Ook staat de garagedeur open. Digitaal is de performance ook te volgen via https://streamoftrials.tk/
– Op zondag 4 oktober zijn er tussen 22.00 – 23.00 uur 4  dansperformance in SIGN, ca. iedere 15 minuten één. Mensen kunnen dan even wachten. Er kunnen  6 personen binnen en 6 buiten per keer aanwezig zijn. 
– Bij binnenkomst worden contactgegevens geregistreerd.
– Houd 1,5 m afstand van elkaar. 
– Neem je eigen mondkapje mee als je naar SIGN komt. Tijdens de activiteiten is een mondkapje dragen verplicht.

The last Stream of Trials activities are planned for this upcoming week. Until next weekend (October 3/4), all the artists involved are still in Groningen, so be welcome to view and discuss the results of their working period. The exhibition can still be viewed until October 11 in SIGN. Click here for Stream of Trials in photos.

Extra: test on Thursday 1 October  at 7 p.m. with Baltan laboratories Eindhoven 

Special screen breach presentations on October 3 and 4:
Saturday 3 October, 7.30 p.m. (public performance)
Open from 5 p.m. – 9 p.m., start performance 7.30 p.m.
Screenbreach between 3 locations: Groningen, Chicago and Turku.
– SIGN team, Groningen: Sunjoo Lee, Jean-François Peschot, Lee McDonald, Jip de Beer, Mark Andreas & Sebastian Ziegler (2 Videokaffe leden)
– Team Videokaffe members in Chicago, VS: Tom Burtonwood (VS/Chicago) and Holly Holmes (VS/Chicago)
– Team Videokaffe members in Turku, Finland: Jenny Mild (FIN/Turku) and Jack Balance (FIN/Turku)

Sunday 4 October 10 p.m. – 11 p.m. (public performance, due to time difference a late performance)
Screen breach dance performance “The Space Between Us” between two locations: SIGN & The Hyde Park Art Center, Chicago. https://www.hydeparkart.org/event/virtual-center-sunday-october/ Perfromance: Manuel Kiros Paolini (Groningen) and Courtney Mackedanz (Chicago). Music improvisations by Kayleigh Beard.https://kayleighbeard.nl  It will be worth it, despite the late hour!

Coronavirus measures:
– On Saturday 3 October, 12 people are allowed to be in SIGN at the same time between 5:00 PM and 10:00 PM. Then take short waiting times and each other into account in order to promote a walk-through. This also means that the screen breach can be visited to a limited extent from 19.30, in small groups with walk-through. An extra screen in SIGN will be placed in the front of the room so that people can also look through the shop window on the street. The garage door is also open.The performance can also be followed digitally via https://streamoftrials.tk/
– On Sunday, October 4, there will be 4 dance performances in SIGN between 10 p.m. and 11 p.m., one every 15 minutes. People can then wait a while. 6 people inside and 6 outside can be present at a time.
– Contact details are registered upon arrival.
– Keep 1.5 m apart.
– Bring your own face mask when you come to SIGN. Wearing a face mask is mandatory during the activities.

SIGN ontvangt de bijdrage voor Kunstpodium Basis van het Mondriaan Fonds 2021-2022!

!!

SIGN ontvangt tot haar vreugde een bijdrage voor Kunstpodium Basis van het Mondriaan Fonds!SIGN krijgt € 110.000 per jaar van het Mondriaan Fonds voor haar programma van 2021-2022.
Het Mondriaan Fonds draagt in 2021 bij aan programma’s van 38 kunstpodia voor hedendaagse beeldende kunst. Deze kunstpodia, van Curaçao tot Groningen, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s van één tot maximaal vier jaar.

“Sign doet dit met een programma met aandacht voor jong talent. Het internationale netwerk is waardevol voor de betrokken kunstenaars. De commissie waardeert dat de organisatie relevante onderwerpen zoals feminisme inhoudelijk adresseert in het programma. De artistieke visie wordt vertaald naar aansprekende interventies en activiteiten. De zichtbaarheid van het programma is goed en het regionale belang van Sign is groot”.

SIGN zal met veel plezier en aandacht haar consistente programma voortzetten in eigen ruimte, op locatie en in de openbare ruimte Hierbij zal zij een reflectief beleid voeren en presentaties in allerlei contexten realiseren. Dit met in achtneming van eerlijke vergoedingen voor kunstenaars. Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van kunstpodia omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid in de beeldende kunst. Hoewel soms beperkt in omvang, zijn dit de locaties waar nieuwe tendensen opkomen en de ruimte krijgen; waar verbreding en innovatie zich ontwikkelen. Ze staan daarom aan de basis van het beeldende kunstveld en zijn onmisbaar voor een gezond kunst-ecosysteem. Musea, kunstenaars én het publiek plukken daarvan de vruchten.

Zie hier voor meer informatie over de Bijdrage Programma’s Kunstpodia en een overzicht met door het Mondriaan Fonds ondersteunde kunstpodia.

www.mondriaanfonds.nl

SCREEN BREACH #1 September 5 at SIGN 19 hrs.

 

 

Screen breach #1
Come and see the possibilities of screen breach at SIGN
Saturday 5 th of September at SIGN at 19.00 hrs

https://open-source-gallery.org/space-between-us/
a translocation dance performance !!

An example of a live performance between Turku, Finland, and Open Source Gallery ,Brooklyn, USA produced and directed by Sebastian Ziegler and Mark Andreas of Videokaffe.
(SPACE BETWEEN US)
will be performed by Laura Cemin and Chieh Hsiung.
“Space between us” explores the impact of virtual and physical barriers in our global society from the human perspective . Through live-streamed projections, two dancers (one in Finland and one in Brooklyn) will share the same stage and perform together, exploring isolation and virtual contact . The performance will be viewed by a physical audience in Turku, during the new performance festival Turku (following all safety guidelines) and virtually from anywhere in the world through live streaming!

UITBRAAK een quarantaine klucht van Michiel Westbeek

UITBRAAK
een quarantaine klucht
Michiel Westbeek

Uitvoering openluchttheater Sellingen
11 & 12 september: 19.30 – 22.00 uur
13 september: 13.30 uur – 16.00 uur
Kaarten voor € 6,- kunnen besteld worden
bij: https://groningsvuur.nl/programma/reis-in-de-tijd/westerwolde/
‘Uitbraak’ is onderdeel eindpresentatie “Sellingen Aans” ihkv ‘Gronings Vuur’ samengesteld door Karin Noeken.

OUTBREAK
a quarantine farce
Michiel Westbeek

Presentation in the open-air theater Sellingen
September 11 & 12: 7.30pm – 10pm
September 13: 1.30 pm – 4 pm
Tickets for € 6 can be ordered
at: https://groningsvuur.nl/programma/reis-in-de-tijd/westerwolde/
“Outbreak” is part of the final presentation “Sellingen Aans”,  Gronings Vuur, put together by Karin Noeken

 

Stream of Trials

STREAM OF TRIALS
1 September – 11 October 2020
Sunjoo Lee, Jean-François Peschot, Lee McDonald, Jip de Beer, Mark Andreas & Sebastian Ziegler
work in a lab setting in SIGN, solo or in small teams.
The work developed in SIGN will also extend across various locations elsewhere.
The method is a cross-location live performance format called Screen Breach, which uses cameras and projectors to connect spaces via the web.
Experiment, trial and error and try-outs characterize the event.
Connections and exchanges are made between time zones, languages and systems with a.o. NY & Chicago (USA), Linz (AT), Groningen (NL), Turku (FI).
Come and see how all this works! There are also ‘screen breach’ demonstrations; pay attention to the posts on our site and socials.
On 3 October there will be a finissage at 17 hrs.
The results can be viewed in SIGN until 11 October.

Open: Tues – Sat: 12 -17 hrs. & Sun: 14 – 17 hrs. or by appointment.
Ps. We follow the regulations of the RIVM and the government concerning Covid 19.

STREAM OF TRIALS
1 september t/m 11 oktober
Sunjoo Lee, Jean-François Peschot Jip de Beer, Lee McDonald, Mark Andreas & Sebastian Ziegler
werken in een lab setting in SIGN, solo of in kleine teams.
Er wordt werk in SIGN ontwikkeld dat zich ook uitstrekt over verschillende locaties elders.
De werkwijze is een cross-location live performance format genaamd Screen Breach, die camera’s en projectoren gebruikt om ruimtes via het web met elkaar te verbinden.
Experiment, trial and error en try-outs karakteriseren het gebeuren.
Er worden verbindingen en uitwisselingen gemaakt tussen tijdzones, talen en systemen met NY & Chicago (USA) Linz (AT) Groningen (NL) , Turku (FI).
Kom kijken hoe dit alles werkt! Er zijn ook ‘screen breach’ presentaties , let op de posts op onze site en socials!
Op 3 oktober is er een finissage om 17.00 uur
De resultaten zijn t / m 11 oktober te zien in SIGN.
Open: di – za: 12-17 uur. & zo: 14 – 17 uur of op afspraak.
ps. We volgen de voorschriften van het RIVM en de overheid met betrekking tot Covid 19.

26 JUNE Finissage BIG SLEEP Coronastyle ! Timeslots!

Finissage BIG SLEEP, Corona style
Friday June 26
18 – 20 hrs
Unusual times call for unusual gatherings. To honour Klaske and Kamilė, we are organizing a finissage, corona style. This means the following:
– You can only visit the finissage per registration. There will be timeslots between 6-8pm, every 20 minutes to meet the artists and come see their artworks, publication and the videos by Hache. 12 visitors can come by for 20 minutes per slot (18.00 – 18.20 – 18.40 – 19.00 – 19.20 – 19.40 – 20.00).
– Want to visit? Please register with your time preference by sending a message to SIGN by Whatsapp (0623631796) or by sending an email (signnl@gmail.com). We understand it’s a bit of an inconvience, but then again, corona times ARE rather inconvenient. Note that you can only enter if you have registered!
– Please make sure to keep a distance of 1.5 meters while waiting outside and when you are in the building. We would also want to ask you not to congregate outside of the building before or after your visit. Want to meet up afterwards? Please go somewhere else, for example to Harbour Café across the water or around the corner at Kult.
– We hope to greet you this Friday!

Finissage BIG SLEEP, corona style
Vrijdag 26 juni
18-20 uur
Ongebruikelijke tijden vragen om ongebruikelijke bijeenkomsten. Om Klaske en Kamilė te eren, organiseren we een finissage, corona-stijl. Dit betekent het volgende:
– Je kunt de finissage alleen per inschrijving bezoeken. Tussen 18:00 en 20:00 uur heb je 20 minuten om de kunstenaars te ontmoeten en hun kunstwerken, de publicatie en Haches videos te bekijken. 12 bezoekers kunnen per slot 20 minuten langskomen (18.00 – 18.20 – 18.40 – 19.00 – 19.20 – 19.40 – 20.00).

– Wil je deelnemen aan de finissage? Schrijf je in door een bericht met jouw tijdsvoorkeur te sturen naar SIGN via Whatsapp (0623631796) of door een e-mail te sturen (signnl@gmail.com). We begrijpen dat het minder gezellig is, maar corona is nu eenmaal nogal ongezellig. Let op: je kunt alleen langskomen als je je hebt aangemeld!
– Zorg ervoor dat je een afstand van 1,5 meter houdt terwijl je buiten wacht en wanneer je in het gebouw bent. We willen je ook vragen om niet voor of na je bezoek buiten het gebouw samen te komen. Samen napraten? Doe dit dan ergens anders, bijvoorbeeld aan de overkant van het water op het terras van Harbour Café of om de hoek bij Kult.
– We hopen je vrijdag te begroeten!

UNLOCKED/ RECONNECTED ! Home again!

Unlocked / Reconnected

SIGN participeert in UNLOCKED / RECONNECTED, een initiatief dat zo’n tweehonderd ‘huizen voor de kunst’ door heel Nederland met elkaar verbindt: musea, culturele instellingen, galeries, kunstenaarsinitiatieven en bedrijfscollecties. Vertrekpunt is het idee van solidariteit, de wil om gezamenlijk te reflecteren op wat (t)huis is’. Het initiatief onderstreept het belang van kunst en cultuur in deze wereldwijde crisis. Bezoekers krijgen via een QR-code op hun telefoon toegang tot de website en vinden daar meer informatie over het uitgekozen werk, alle deelnemende locaties en hun kunstwerken. UNLOCKED / RECONNECTED is een initiatief van de galeries Dürst Britt & Mavhew – Den Haag en tegenboschvanvreden – Amsterdam.

Big Sleep by Klaske and Kamile

Bepaalde werken uit BIG SLEEP – ook goed zichtbaar van buiten-  zijn deel van Unlocked/Reconnected presentatie en zijn speciaal door Kamile Česnavičiūtė en Klaske Bootsma hiervoor gemaakt.
Unlocked/Reconnected is een collectieve tentoonstelling van 1 juni t/m 1 september 2020 Het moment markeert dat na de lockdown de kunstinstellingen hun deuren weer mogen openen!

SIGN participates in UNLOCKED / RECONNECTED, an initiative that connects two hundred ‘houses for art’ throughout the Netherlands: museums, cultural institutions, galleries, artists’ initiatives and corporate collections. The starting point is the idea of ​​solidarity, the will to reflect together on what home/house is. ” The initiative underlines the importance of art and culture in this global crisis. Visitors can access the website via a QR code on their phone and find more information about the selected work, all participating locations and their artworks. UNLOCKED / RECONNECTED is an initiative of the galleries Dürst Britt & Mavhew – The Hague and Tegenboschvanvreden – Amsterdam.

Certain works from BIG SLEEP, which are also clearly visible from the outside, are part of Unlocked / Reconnected presentation and were specially made for this by Kamile Česnavičiūtė and Klaske Bootsma.
Unlocked / Reconnected is a collective exhibition from 1 June to 1 September 2020. The moment marks that after the lockdown, the art institutions may open their doors again!

 

‘WHAT IF’ proces posts Linde Ex, Aebele Trijsburg

 

26 mei 2020 Hallo Linde,
Afgelopen zaterdag ben ik naar Schiermonnikoog gegaan om een kijkje op de kwelders te nemen. Het bizarre toeval wilde dat ik Carlien Bootsma op het veer tegenkwam. Zij schreef een serie artikelen over de zeespiegelstijging op het wad. Carlien gaf mij het telefoonnummer van de boswachter van Schiermonnikoog. Zij kon mij precies vertellen waar ik moest zijn.
Ik bezocht eerst de jonge kwelder op Het Rif (foto). Het was niet zompig, zoals ik verwachtte, maar juist goed begaanbaar. Er groeide veel zeekraal en lamsoor. De snelheid waarmee het zeewater bij vloed het land op kroop maakte grote indruk op mij. Ik ben ook nog op de kwelder bij Kobbeduinen geweest. Kennelijk leent het landschap zich goed voor extensieve veeteelt; bij een brede getijdengeul kwam ik een zootje koeien tegen.
De internetpagina die je stuurde, suggereert dat een open verbinding met zee soms beter voor landbehoud is dan dijken. Kwelders kunnen, in tegenstelling tot polders, met de zeespiegel mee stijgen. Uit onderzoek van Bureau Waardenburg bleek dat kwelders bovendien meer, sneller en langer CO2 kunnen opslaan dan bossen. Hier is ook link naar de artikelen van Carlien Bootsma.
Groeten,
 Aebele

May 26, 2020
Hey Linde,
Last Saturday I went to Schiermonnikoog to take a look at the salt marshes. As a bizarre coincidence I met Carlien Bootsma on the ferry. She has written a series of articles on sea level rise on the mudflats. Carlien gave me the telephone number of the ranger of Schiermonnikoog. She could tell me exactly where to go.
I first visited the young salt marsh at Het Rif (photo). It was not swampy, as I expected, but rather passable. A lot of samphire and sea lavender grew there. The speed at which the seawater crept onto the land at high tide made a big impression on me. I also went to the salt marsh near Kobbeduinen. Apparently, the landscape lends itself well to extensive livestock farming; at a wide tidal channel I ran into a lot of cows.
The internet page you sent suggests that an open connection to the sea is sometimes better for land conservation than dikes. Salt marshes, unlike polders, can rise with sea level. Research by Bureau Waardenburg showed that salt marshes can also store more, faster and longer CO2 than forests. Here the link to the articles of Carlien Bootsma.
Regards,
 Aebele

16 mei 2020 Beste Aebele,
Na onze zwerftochten door Groningen en Friesland begint mijn werk nu meer vorm te krijgen. Ik orden al mijn bevindingen over het leven in op wierden en terpen, de bodemdieren die leven in de kwelders, materiaalproeven en losse gedachten nu op een groot vel papier in mijn atelier. (Onderzoek What If 0/ zie foto)
Van Mans Schepers (Landschapshistoricus) kreeg ik goede afbeeldingen van historische wierden en terpen en aangevuld met mijn eigen bevindingen heb ik nu twee kleimodellen gemaakt om aan de kust te plaatsen, met klei die wij hebben opgegraven in Groningen. (Onderzoek What If 1/ zie foto) De modellen zijn gebaseerd op een radiale terp waar de huizen rond een dobbe (waterplas voor zoet water) stonden. Dit simpele model wordt de basis van de maquettes die ik snel hoop te gaan plaatsen.
Ik ben heel benieuwd hoe het gaat met jouw onderzoek naar de historie van het landschap. Heb je wat gehad aan het artikel dat ik je stuurde? (https://www.waddenacademie.nl/wetenschap/wadweten/wadweten-2018/als-de-dijken-wijken)
Groet Linde

May 16 2020 Dear Aebele,
After our wanderings through Groningen and Friesland, my work is now starting to take shape. At the moment I organize all my findings about life on mounds and terps, the benthic animals that live in the salt marshes, material tests and loose thoughts on a large sheet of paper in my studio.
Landscape historian Mans Schepers supplied me with good images of historical mounds and terps and combined with my own findings I have made two clay models to place on the coast, with clay that we excavated in Groningen. The models are based on a radial mound where the houses were arranged around a float (pond for fresh water). This simple model will be the basis of the models that I hope to install soon.
I am very curious about your research into the history of the landscape.(https://www.waddenacademie.nl/wetenschap/wadweten/wadweten-2018/als-de-dijken-wijken)
Warm regards,
 Linde

Klaske Bootsma & Kamilė Česnavičiūtė: BIG SLEEP multidisciplinary wall constellations

NU in SIGN/ CURRENTLY  in SIGN:

Klaske Bootsma & Kamilė Česnavičiūtė
BIG SLEEP
multidisciplinary wall constellations

Werkperiode/ working period: 1 th of May – 1th of June 2020
Tentoonstelling/ exhibition: 3th of June – 28 th of Juni 2020

Klaske Bootsma en Kamilė Česnavičiūtė tonen in hun nieuwe werk een scala van sociale interacties waarbij de waarde van het individu in een groep in beschouwing wordt genomen.  Ook hun werk in SIGN zal zich op kritische wijze verhouden tot dit gegeven, binnen de huidige samenleving. Ook als de omstandigheden veranderen.

In their new work, Klaske Bootsma and Kamilė Česnavičiūtė show a range of social interactions that consider the value of the individual in a group. Their work in SIGN will also critically relate to this fact within today’s society. Even when circumstances change.

Tentoonstelling/ Exhibition:  3th of June – 28 th of June 2020
Vanwege het Corona virus hanteert SIGN een deurbeleid/ tijdens openingstijden in juni zijn er twee ingangen: Winschoterkade 10/ Radebinnensingel/ het werk is ook vanaf de straat te zien.
Because of Corona virus, SIGN has a door policy / in June there are two entrances during opening hours: Winschoterkade 10 / Radebinnensingel / work can also be seen from the street.
Open: Tue. till Sat: 12-17 hr. & Sun: 14-17 hr. or by appointment : 0623631796

Linguistic Images is extended untill 19th of April!

De tentoonstelling Linguistic Images met werk van Josse Pyl, Danae Io, Pleun Gremmen en Jelte van Lente is verlengd tot en met 19 april. Vanwege het virus kan niet meer dan 1 persoon tegelijk de expositie bekijken. Bezoek ons tijdens de reguliere openingstijden: di t/m za: 12.00-17.00 uur & zo: 14.00-17.00 uur. Met Pasen (12 en 13 april) zijn we gesloten. Tot snel!

The Linguistic Images exhibition with works by Josse Pyl, Danae Io, Pleun Gremmen and Jelte van Lente has been extended until April 19. Due to the virus no more than 1 person at a time is allowed to visit the exhibition. Visit us during regular opening hours: Tue-Sat: 12 pm-5pm & Sun: 2 pm-5pm. We are closed during Easter (April 12 and 13). See you soon!