Colofon

Stichting SIGN
Winschoterkade 10
9711 EA Groningen

signnl@gmail.com
050-3132651 of 0623631796

www.sign2.nl
Openingstijden SIGN tijdens projecten (tenzij anders aangegeven):
di t/m za: 12.00-17.00 uur & zo: 14.00-17.00 uur

RSIN: 8007.99.057

IBAN: NL70INGB0002830869
BTW nr: 800799057B01
K.v.K: 41011747

Dagelijkse leiding, directie:
Ron Ritzerfeld: zakelijk leider
Marie-Jeanne Ameln: artistiek leider

Bestuur:
Moniek Baars: voorzitter
Klaas Koetje: secretaris
Florimond van Wassenaar: penningmeester
Leo Delfgaauw
Frank Hutchison
Esther de Graaf

SIGN heeft status culturele ANBI. Donaties zijn nu aftrekbaar van de belastingen.
Particulieren mogen in hun aangifte bij inkomstenbelasting 1,25 x het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder vennootschapsbelasting vallen mogen dit 1,5 x aftrekken.
Uw donaties zijn welkom! Onze IBAN is: NL 70 INGB 0002830869

Organisatie

Stichting Sign
RSIN 8007.99.057

Bestuur:
Moniek Baars: voorzitter
Florimond van Wassenaar: penningmeester
Klaas Koetje: secretaris
Leo Delfgaauw
Jan van Egmond
Esther de Graaf

Directie:
Ron Ritzerfeld: zakelijk leider
Marie-Jeanne Ameln: artistiek leider

PR: Karlijn Vermeij

Vrijwilligers en stagiaires:
Veel projecten van SIGN komen tot stand met behulp van vrijwilligers en stagiaires. Deze zijn onontbeerlijk voor het realiseren van ons programma.

Structuur: De organisatie van Stichting Sign is ingericht volgens het bestuur – directiemodel.
De taken en bevoegdheden van bestuur en directie, en de relatie daartussen, zijn ook te vinden in de statuten en het bestuur-directie reglement. Dit reglement is opgesteld aan de hand van de Statuten van stichting Sign, met in acht neming van de Principes en Best Practice punten van het bestuur+directie model volgens de Code Cultural Governance. (CCG)

beloningsbeleid:
De bestuursleden krijgen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning. Vergoeding bepaalde onkosten, zoals reiskostenvergoeding en/of vacatiegeld is eventueel in bepaalde gevallen mogelijk.
Het bestuur zorgt ervoor dat bij opheffing het vermogen dat overblijft besteed wordt aan een ANBI met een soortgelijk doel. (zie 15.3 statuten)
Op dit moment is er een vaste betrekking voor de artistiek leider, met ca. minimum loon.
De werkzaamheden van de zakelijk leider worden op projectbasis gehonoreerd, maatgevend is daarbij het minimum loon.
Specifieke werkzaamheden, uitbesteed werk door derden wordt per factuur betaald.
Vrijwilligers krijgen, indien dat mogelijk is, vrijwilligersvergoeding.

Statutaire Doelstelling.
De stichting heeft ten doel:
Het tonen, stimuleren en initiëren van vernieuwende experimentele beeldende kunst op nationaal en internationaal niveau en dit kenbaar te maken aan een breed publiek. Zij wil hierbij signalerend zijn en een pioniersfunctie vervullen.
De stichting beoogt dat doel te bereiken door.
1.Het organiseren, programmeren van tentoonstellingen, presentaties, projecten in haar eigen ruimte, op locatie en in openbare ruimte. Met aandacht voor kennisoverdracht zoals gastlessen, lezingen, symposia, workshops en andere publieke activiteiten.
2. Het aanbieden van een interdisciplinair podium voor jonge kunstenaars en de mogelijkheden te scheppen hun bekwaamheden en talenten verder te ontwikkelen en te etaleren.
3.Hiervoor de noodzakelijke samenwerkingen aan te gaan op organisatorisch, artistiek inhoudelijk gebied.

Sign

SIGN=
De tentoonstellingen en projecten die Sign in haar ruimte en elders organiseert zijn interdisciplinair, experimenteel en actueel, met aandacht voor context. Presentaties begeven zich op de grenzen die nu in kunst, kunstwereld en samenleving gangbaar lijken te zijn, impliciet digitale wereld en rol van publiek. Uitgaande van verrassende gezichtspunten en de individuele kracht van de kunstenaars/samenstellers speelt Sign met de artistieke en maatschappelijke plaats, functie en betekenis van kunst. Zij genereert voor dit alles de mogelijkheden, voorbij beperkende of dogmatische randvoorwaarden. Zo kunnen residenties, publicaties, performances, cognitieve acties, interventies, work in progress, audiovisuele combinaties, nieuwe en ‘oude’ media etc. deel uitmaken van onze activiteiten.

SIGN is a projectspace for young, experimental interdisciplinary art in the North of the Netherlands. The exhibitions and projects SIGN organises in it’s space and elsewhere are interdisciplinary, experimental and up to date with attention to the contextual relation. Presentations move around on the edges that appear to be customary in art, the art-world and society, implicit digital world and the role of the public.

Proceeding from surprising points of view and the individual power of the artist/curator Sign plays with the artistic and social spot, function and meaning of art. Sign generates for all this possibilities beyond limiting or dogmatic preconditions. This way residencies, publications, performances, cognitive actions, interventions, audio-visual combinations, new media etc. The experiment also involves the attitude and role of the artist, expanding the studio-artist. Especially if interaction with the audience in a live-setting is arranged.

SIGN is always looking for settings in which art can communicate with society resulting in an actual experience. Therefore projects take also place on other locations, in public space and with different partners. The dynamics of actual art leads to more interlacing with other sectors like the social. This results into new hybrid and differentiated, modified forms of art. Multiple aspects are united in an art project in which ways of communication and interaction play a part.

Contact

Sign
Winschoterkade 10
9711 EA Groningen
+310503132651
signnl@gmail.com

Marie-Jeanne Ameln & Ron Ritzerfeld

Openingstijden SIGN tijdens projecten (tenzij anders aangegeven):
di t/m za: 12.00-17.00 uur & zo: 14.00-17.00 uur