Donaties en ANBI

Donaties en ANBI

SIGN bestaat al meer dan 30 jaar. Al die tijd heeft zij een continue en rijk programma gebracht, zowel in SIGN als op locaties, en heeft zich daarbij vooral gericht op de jonge, talentvolle kunstenaar. Donaties betekenden voor ons altijd een stimulans om dit te kunnen blijven doen en waren een prettige aanvulling op ons budget. Dit geldt ook voor de komende tijd! Giften zijn dus welkom en aftrekbaar. SIGN is bovendien een culturele ANBI wat extra belasting voordeel kan bieden.

Giften kunnen overgemaakt worden op:
NL70INGB0002830869 ten name van stichting SIGN

Voor meer informatie zie ook:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften

Culturele ANBI

Sign heeft de status van culturele ANBI. Dat betekent dat een donatie (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar is van de belasting. Bovendien kan er een extra giftenaftrek gelden. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte.
Het totale bedrag van uw giften moet dan meer zijn dan het drempelbedrag en u mag voor deze giften niet meer aftrekken dan het maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,-. Alles boven dit bedrag is aftrekbaar. Het maximum is 10% van uw drempelinkomen. Een gift aan een culturele ANBI mag dus verhoogd worden met 25%. Het bedrag van de verhoging is maximaal € 1.250.
Voor meer informatie over ANBI status en giften zie dus de site van de belastingdienst.
www.belastingdienst.nl , zoek onder ANBI, Culturele ANBI, giften.

Schenkingen kunnen eenmalig zijn of periodiek en kunt u in een transactie laten vastleggen, zeker
handig bij eventuele belastingaftrek. Neem daarvoor contact op met Sign.

Gegevens Sign

Sign
Winschoterkade 10
9711EA Groningen
the Netherlands

RSIN: 8007.99.057

IBAN: NL70INGB0002830869 t.n.v. stichting Sign
BIC/ Swift : INGBNL2A

VAT/ btw : NL800799057B01
K.v.K: 41011747

+31 (0)50 3132651
signnl@gmail.com
www.sign2.nl

colofon / organisatie

Stichting SIGN
Winschoterkade 10
9711 EA Groningen
Nederland

signnl@gmail.com
050-3132651 of 0623631796

www.sign2.nl

RSIN: 8007.99.057

IBAN: NL70INGB0002830869
BTW nr: 800799057B01
K.v.K: 41011747

Openingstijden SIGN tijdens projecten (tenzij anders aangegeven):
di t/m za: 12.00-17.00 uur & zo: 14.00-17.00 uur

Dagelijkse leiding, directie:
Ron Ritzerfeld: zakelijk leider
Marie-Jeanne Ameln: artistiek leider

Bestuur:
Moniek Baars: voorzitter
Janette Bosma: secretaris
Florimond van Wassenaar: penningmeester
Leo Delfgaauw
Jan van Egmond
Esther de Graaf

PR: Karlijn Vermeij

Vrijwilligers en stagiaires:
Veel projecten van SIGN komen tot stand met behulp van vrijwilligers en stagiaires. Deze zijn
onontbeerlijk voor het realiseren van ons programma.

Organisatie structuur:

De organisatie van Stichting Sign is ingericht volgens het bestuur – directiemodel.
De taken en bevoegdheden van bestuur en directie, en de relatie daartussen, zijn ook te vinden in de
statuten en het bestuur-directie reglement. Dit reglement is opgesteld aan de hand van de Statuten
van stichting Sign, met in acht neming van de Principes en Best Practice punten van het
bestuur+directie model volgens de Code Cultural Governance (CCG).

beloningsbeleid:
De bestuursleden krijgen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning. Vergoeding
bepaalde onkosten, zoals reiskostenvergoeding en/of vacatiegeld is eventueel in bepaalde gevallen
mogelijk.
Het bestuur zorgt ervoor dat bij opheffing het vermogen dat overblijft besteed wordt aan een ANBI
met een soortgelijk doel. (zie 15.3 statuten)
Op dit moment is er een vaste betrekking voor de artistiek leider en de zakelijk leider met ca.
minimum loon.
Specifieke werkzaamheden, uitbesteed werk door derden wordt per factuur betaald.
Vrijwilligers krijgen, indien dat mogelijk is, vrijwilligersvergoeding.

Statutaire Doelstelling.
De stichting heeft ten doel:
Het tonen, stimuleren en initiëren van vernieuwende experimentele beeldende kunst op nationaal en
internationaal niveau en dit kenbaar te maken aan een breed publiek. Zij wil hierbij signalerend zijn
en een pioniersfunctie vervullen.
De stichting beoogt dat doel te bereiken door.
1.Het organiseren, programmeren van tentoonstellingen, presentaties, projecten in haar eigen
ruimte, op locatie en in openbare ruimte. Met aandacht voor kennisoverdracht zoals gastlessen,
lezingen, symposia, workshops en andere publieke activiteiten.
2. Het aanbieden van een interdisciplinair podium voor jonge kunstenaars en de mogelijkheden te
scheppen hun bekwaamheden en talenten verder te ontwikkelen en te etaleren.
3.Hiervoor de noodzakelijke samenwerkingen aan te gaan op organisatorisch, artistiek inhoudelijk
gebied.

SIGN heeft de status culturele ANBI. Donaties zijn nu aftrekbaar van de belastingen. Particulieren
mogen in hun aangifte bij inkomstenbelasting 1,25 x het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder vennootschapsbelasting vallen mogen dit 1,5 x aftrekken.
Uw donaties zijn welkom! Onze IBAN is: NL 70 INGB 0002830869