Categories

Activities: 3th & 4th of October Stream of Trials

Deze week staan alweer de laatste activiteiten in het kader van Stream of Trials gepland. Alleen deze week zijn alle betrokken kunstenaars nog in Groningen, wees welkom om de resultaat van afgelopen werkperiode te komen bekijken en met hen te bespreken.

De expositie is nog te bezichtigen t/m 11 oktober in SIGN. Lees hier de artikelen over Stream of Trials van Jegens&Tevens  https://jegensentevens.nl/2020/09/steam-of-trial-and-error-sign/en Mister Motley https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/7-nieuwe-tentoonstellingen-buiten-de-randstad .

Extra: test op donderdag 1 oktober om 19.00 uur met Baltan laboratories Eindhoven https://www.baltanlaboratories.org/

Speciale screen breach presentaties op 3 en 4 oktober:
Zaterdag 3 oktober, 19.30 uur (publiek optreden)
Open vanaf 17.00 uur – 21.00 uur, aanvang voorstelling 19.30 uur

Screenbreach tussen 3 locaties: Groningen, Chicago en Turku.
– SIGN team, Groningen: Sunjoo Lee, Jean-François Peschot, Lee McDonald, Jip de Beer, Mark Andreas & Sebastian Ziegler (2 Videokaffe leden)
– Team Videokaffe members in Chicago, VS: Tom Burtonwood (VS/Chicago) en Holly Holmes (VS/Chicago)
– Team Videokaffe members in Turku, Finland: Jenny Mild (FIN/Turku) en Jack Balance (FIN/Turku)

Zondag 4 oktober 22.00 – 23.00 uur (publieke voorstelling, ivm. tijdsverschil een late performance)
Screen breach dansperformance ‘The Space Between Us’ tussen twee locaties: SIGN & The Hyde Park Art Center, Chicago. https://www.hydeparkart.org/event/virtual-center-sunday-october . Performance: Manuel Kiros Paolini (Groningen) en Courtney Mackedanz (Chicago). Muziek improvisaties door Kayleigh Beard, https://kayleighbeard.nl (Groningen). Ondanks het late tijdstip zeker de moeite waard!
Coronamaatregelen
– Op zaterdag 3 oktober mogen er tussen 17.00 en 22.00 uur 12 mensen tegelijkertijd in SIGN zijn. Houd dan rekening met korte wachttijden en met elkaar, om doorstroming te bevorderen. Dit betekent ook dat de screen breach vanaf 19.30 beperkt kan worden bezocht, in kleine groepjes met doorloop. Voor in de ruimte komt een extra screen in SIGN zodat men ook op straat via de etalage kan kijken. Ook staat de garagedeur open. Digitaal is de performance ook te volgen via https://streamoftrials.tk/
– Op zondag 4 oktober zijn er tussen 22.00 – 23.00 uur 4  dansperformance in SIGN, ca. iedere 15 minuten één. Mensen kunnen dan even wachten. Er kunnen  6 personen binnen en 6 buiten per keer aanwezig zijn.
– Bij binnenkomst worden contactgegevens geregistreerd.
– Houd 1,5 m afstand van elkaar.
– Neem je eigen mondkapje mee als je naar SIGN komt. Tijdens de activiteiten is een mondkapje dragen verplicht.

The last Stream of Trials activities are planned for this upcoming week. Until next weekend (October 3/4), all the artists involved are still in Groningen, so be welcome to view and discuss the results of their working period. The exhibition can still be viewed until October 11 in SIGN. Click here for Stream of Trials in photos.

Extra: test on Thursday 1 October  at 7 p.m. with Baltan laboratories Eindhoven

Special screen breach presentations on October 3 and 4:
Saturday 3 October, 7.30 p.m. (public performance)
Open from 5 p.m. – 9 p.m., start performance 7.30 p.m.
Screenbreach between 3 locations: Groningen, Chicago and Turku.
– SIGN team, Groningen: Sunjoo Lee, Jean-François Peschot, Lee McDonald, Jip de Beer, Mark Andreas & Sebastian Ziegler (2 Videokaffe leden)
– Team Videokaffe members in Chicago, VS: Tom Burtonwood (VS/Chicago) and Holly Holmes (VS/Chicago)
– Team Videokaffe members in Turku, Finland: Jenny Mild (FIN/Turku) and Jack Balance (FIN/Turku)

Sunday 4 October 10 p.m. – 11 p.m. (public performance, due to time difference a late performance)
Screen breach dance performance “The Space Between Us” between two locations: SIGN & The Hyde Park Art Center, Chicago. https://www.hydeparkart.org/event/virtual-center-sunday-october/ Perfromance: Manuel Kiros Paolini (Groningen) and Courtney Mackedanz (Chicago). Music improvisations by Kayleigh Beard.https://kayleighbeard.nl  It will be worth it, despite the late hour!

Coronavirus measures:
– On Saturday 3 October, 12 people are allowed to be in SIGN at the same time between 5:00 PM and 10:00 PM. Then take short waiting times and each other into account in order to promote a walk-through. This also means that the screen breach can be visited to a limited extent from 19.30, in small groups with walk-through. An extra screen in SIGN will be placed in the front of the room so that people can also look through the shop window on the street. The garage door is also open.The performance can also be followed digitally via https://streamoftrials.tk/
– On Sunday, October 4, there will be 4 dance performances in SIGN between 10 p.m. and 11 p.m., one every 15 minutes. People can then wait a while. 6 people inside and 6 outside can be present at a time.
– Contact details are registered upon arrival.
– Keep 1.5 m apart.
– Bring your own face mask when you come to SIGN. Wearing a face mask is mandatory during the activities.