Categories

UNLOCKED/ RECONNECTED ! Home again!

Unlocked / Reconnected

SIGN participeert in UNLOCKED / RECONNECTED, een initiatief dat zo’n tweehonderd ‘huizen voor de kunst’ door heel Nederland met elkaar verbindt: musea, culturele instellingen, galeries, kunstenaarsinitiatieven en bedrijfscollecties. Vertrekpunt is het idee van solidariteit, de wil om gezamenlijk te reflecteren op wat (t)huis is’. Het initiatief onderstreept het belang van kunst en cultuur in deze wereldwijde crisis. Bezoekers krijgen via een QR-code op hun telefoon toegang tot de website en vinden daar meer informatie over het uitgekozen werk, alle deelnemende locaties en hun kunstwerken. UNLOCKED / RECONNECTED is een initiatief van de galeries Dürst Britt & Mavhew – Den Haag en tegenboschvanvreden – Amsterdam.

Big Sleep by Klaske and Kamile

Bepaalde werken uit BIG SLEEP – ook goed zichtbaar van buiten-  zijn deel van Unlocked/Reconnected presentatie en zijn speciaal door Kamile Česnavičiūtė en Klaske Bootsma hiervoor gemaakt.
Unlocked/Reconnected is een collectieve tentoonstelling van 1 juni t/m 1 september 2020 Het moment markeert dat na de lockdown de kunstinstellingen hun deuren weer mogen openen!

SIGN participates in UNLOCKED / RECONNECTED, an initiative that connects two hundred ‘houses for art’ throughout the Netherlands: museums, cultural institutions, galleries, artists’ initiatives and corporate collections. The starting point is the idea of ​​solidarity, the will to reflect together on what home/house is. ” The initiative underlines the importance of art and culture in this global crisis. Visitors can access the website via a QR code on their phone and find more information about the selected work, all participating locations and their artworks. UNLOCKED / RECONNECTED is an initiative of the galleries Dürst Britt & Mavhew – The Hague and Tegenboschvanvreden – Amsterdam.

Certain works from BIG SLEEP, which are also clearly visible from the outside, are part of Unlocked / Reconnected presentation and were specially made for this by Kamile Česnavičiūtė and Klaske Bootsma.
Unlocked / Reconnected is a collective exhibition from 1 June to 1 September 2020. The moment marks that after the lockdown, the art institutions may open their doors again!