Responsive image

N/OM ‘Impressions of the invisible that ties us together’ Koos Buist & Anna Kirsten Stapel

N/OM: ‘Impressions of the invisible that ties us together’
Koos Buist & Anna Kirsten Stapel
2 september t/m 30 september 2017
een interdisciplinair beeldend kunstproject waarbij verbinding tussen Zuid Afrika en Groningen wordt gemaakt met een combinatie van natuurlijke en culturele wereld.

Aanleiding is de film “N/OM”, door Koos Buist en Anna Kirsten Stapel in 2016 in Zuid Afrika gemaakt , die in premiere gaat in SIGN! De titel N/OM komt uit de taal van de San Bushmen (bosjesmannen). Vrij vertaald slaat het woord op een bovennatuurlijke kracht die in alle dieren huist, dus ook de mens.
De subtitel “Impressions of the invisible that ties us together” is het uitgangspunt voor hun gezamenlijke project. Daarin komt hun fascinatie voor de natuurlijke en culturele wereld samen met het ‘mysterie van existentie’. Door middel van verzamelde beelden, materialen, ervaringen, impressies uit Zuid Afrika en Nederland worden bij hun samenwerking verrassende verbindingen gelegd, resulterend in een dynamische presentatie, zowel in Sign als daarbuiten.
Er worden parallellen tussen Zuid Afrika en de stadse omgeving van Groningen gemaakt, relaties wordt gelegd tussen de grote open vlaktes van Zuid Afrika en de uitgestrekte micro wildernis op de Groningse stoep.
Aan de orde komen filmversies, projecties, micro safari’s, labsetting en onderzoek, een bezoekerscentrum met participatie van publiek, plattegrond, mapping van waarnemingen en routes, installaties, muurschilderingen, aanleggen verzamelingen voorwerpen en schetsen.

Microsafari’s
Onderdeel van het project is de microsafari, waar men zich voor kan opgeven. Deze is geïnspireerd op safari’s zoals deze plaatsvinden in de Z-Afrikaanse bush. De route is gezien vanuit menselijk perspectief verrassend, spannend en niet altijd praktisch. Voor de hand liggende paden worden grotendeels genegeerd en de route zal kunnen lopen via ongebruikelijke plekken als tuinen, gebouwen, braakliggende terreinen, onder bruggen etc. Er worden sporen van allerlei dieren gevolgd, bv. eend, rat of kat. Mensen worden uitgenodigd om door de knieën te gaan voor dingen waar ze dagelijks overheen stappen om deze in een nieuw licht waar te nemen.
Micro en macro milieus lopen in elkaar over, de scheiding tussen natuur en cultuur vervaagd. Gevonden natuurlijke en culturele artefacten kunnen onderdeel worden van de expositie, van het lab/ bezoekerscentrum, al of niet bewerkt tot kleine sculpturen, totempalen etc.

Data Microsafari wordt nog nader bepaald in september.
Men kan zich opgeven via signnl@gmail.com
groepen van 10 tot 15 personen, duur 60 – 90 minuten.

6 random pictures from the archive:

21 sil krol rb1 3 nora 13 1 11